ความเร็วสูงสุด : 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน รถไฟ Shinkansen รุ่น N700 คือยานพาหนะที่เป็นกำลังหลักในการสัญจรบนเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของประเทศญี่ปุ่น

รถไฟรุ่นนี้เกิดจากการพัฒนารถไฟ Shinkansen สมรรถนะสูงรุ่น 700 ให้มีการยกระดับในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในด้านความเร็ว ความสะดวกสบาย ความต้านทานทางสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถไฟก็ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมขนานใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน
ทั้งผู้ที่เดินทางเพื่อธุรกิจและผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมคุณภาพเยี่ยมภายในรถไฟ
และมอบความสะดวกสบายเหนือระดับในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร