เที่ยวที่เดินทางจาก Kanazawa ไป Nagano เริ่มให้บริการในวันที่ 14 เดือนมีนาคม ปี 2015 !

  • ความเร็วสูงสุดในการวิ่ง : 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • จำนวนผู้โดยสารที่บรรทุกได้ : 924 คน
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง : จาก Kanazawa ไป Tokyo : 2 ชั่วโมง 28 นาที
    จาก Toyama ไป Tokyo : 2 ชั่วโมง 8 นาที

Hokuriku Shinkansen : ประเภทของรถไฟและสถานีที่รถไฟหยุดจอด

Hokuriku Shinkansen : ประเภทของรถไฟและสถานีที่รถไฟหยุดจอด