วิธีการใช้บริการของ JR-WEST

มารยาทบนรถไฟและในสถานี

มารยาท

เมื่ออยู่ในสถานี

 • ・ หลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆขณะที่เดินอยู่ในสถานีหรืออยู่บนรถไฟ เพราะการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้คุณเดินชนผู้โดยสารคนอื่นจนเกิดการสะดุดล้ม

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ โปรดระมัดระวังหากเดินโดยนำเอากระเป๋าเดินทางไปด้วย

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ ใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

 • ・ การใช้ไม้เซลฟี่ตรงชานชาลาอาจทำให้ไม้สัมผัสโดนรถไฟหรือสายไฟ
  กรุณาเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวเอาไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ หากคุณทำสิ่งของตกลงบนรางรถไฟ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทันที
  ห้ามลงไปในรางรถไฟโดยเด็ดขาด
  เนื่องจากรถไฟอาจเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงซึ่งอันตรายมาก !

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (PDF, 532kb) PDF

เมื่ออยู่ในสถานี

ระหว่างที่รอรถไฟในสถานี

 • ・ โปรดต่อแถวรอขึ้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบ เพื่อทำให้การขึ้นรถและลงรถดำเนินไปอย่างราบรื่น

 • ・ ระวังตกขอบในตอนเดิน

 • ・ บนชานชาลารถไฟ การตัดแถวหรือรีบวิ่งเข้ารถไฟจะทำให้เกิดปัญหาและเป็นการรบกวนผู้อื่น
  โปรดต่อแถวและขึ้นรถไฟตามลำดับ

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ รถไฟที่มีสติ๊กเกอร์นี้ติดอยู่เป็นรถไฟสำหรับผู้โดยสารเพศหญิงเท่านั้น
  อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารเพศชายที่ยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมหรือต่ำกว่านั้น รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (เช่น ผู้ที่ได้รับการดูแลพยาบาล) สามารถขึ้นรถไฟดังกล่าวได้
  โปรดตรวจสอบสติ๊กเกอร์เหล่านี้ก่อนขึ้นรถไฟ

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (PDF, 122kb) PDF

ระหว่างที่รอรถไฟในสถานี

เมื่ออยู่ในรถไฟ

 • ・ หลีกเลี่ยงการพูดเสียงดังหรือตะโกนขณะที่อยู่บนรถไฟ เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้โดยสารคนอื่นๆ

 • ・ โปรดตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณให้อยู่ในโหมดปิดเสียง พร้อมกับงดการโทรศัพท์หรือรับสายขณะที่อยู่บนรถไฟ

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ ทิ้งเศษขยะของอาหารเครื่องดื่มในที่ที่จัดไว้ให้ทิ้งในสถานีหรือในรถไฟ

 • ・ รถไฟทุกขบวนจะมีที่นั่งพิเศษ (Priority seat)
  ซึ่งเป็นที่นั่งที่มีสติกเกอร์แบบนี้ติดอยู่
  ที่นั่งพิเศษนี้มีไว้สำหรับสตรีมีครรภ์ สตรีที่มากับเด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและอื่นๆ
  หากบุคคลตามที่กล่าวไปในข้างต้นต้องการที่นั่ง โปรดยกที่นั่งดังกล่าวให้พวกเขาได้ใช้

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ การพูดเสียงดังในรถไฟเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญให้กับผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
  โปรดงดการสนทนาขณะที่อยู่บนรถไฟ

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

 • ・ ไม่ควรวางกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระขนาดใหญ่ใกล้ประตูรถไฟ
  โปรดเว้นพื้นที่เอาไว้ให้ผู้โดยสารคนอื่นๆได้ขึ้นและลงรถไฟอย่างสะดวก

  ดูคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ

มารยาทในการใช้ห้องน้ำ

 • ・ หากต้องการใช้ชักโครก กรุณานั่งให้ถูกต้อง

 • ・ ห้ามทิ้งกระดาษชำระลงในถังขยะ ให้ทิ้งลงในชักโครกและกดน้ำ

 • ・ หากใช้ชักโครกเสร็จแล้ว กรุณากดปุ่มเพื่อชำระล้างชักโครกด้วย

 • คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (PDF, 462kb) PDF

วิธีการใช้บริการของ ใช้ชักโครก