วิธีการใช้บริการของ JR-WEST

แนะนำการดูสัญลักษณ์ /
สีของสายรถไฟและหมายเลขสถานี

สัญลักษณ์และสีของเส้นทางรถไฟสายต่างๆได้ถูกนำมาใช้ภายในเขตภูมิภาค Kinki, Okayama, Hiroshima และ San-in เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถดูขบวนรถไฟที่ต้องการขึ้นและสถานีที่ต้องการลงได้ง่าย
นอกจากนี้ยังมีการใช้หมายเลขสถานีซึ่งประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของสายรถไฟและหมายเลขประจำสถานีรถไฟนั้นๆเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่จะใช้บริการรถไฟของเส้นทางสายหลักภูมิภาค Kinki
ข้อมูลแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเวลาที่คุณขึ้นรถไฟของ JR-WEST

(ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหมายเลขสถานี)
* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขสถานี สัญลักษณ์และสีของสายรถไฟในสถานีต่างๆได้จากแผนที่เส้นทางเดินรถไฟด้านล่าง

ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหมายเลขสถานี

ข้อมูลสัญลักษณ์ของสายรถไฟกับหมายเลขสถานีจะอยู่รวมกัน
โปรดทราบเอาไว้ด้วยว่า โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีตัวอักษรที่ระบุถึงบริษัทเดินรถไฟ (“JR”) ปรากฏอยู่ในการแสดงข้อมูลบนรถไฟหรือในสถานีรถไฟของ JR

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟในเขตพื้นที่ต่างๆ

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟในเขตพื้นที่ต่างๆ

* หมายเลขสถานีจะปรากฏเฉพาะในเส้นทางรถไฟสายหลักของภูมิภาค Kinki เท่านั้น

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟแบบระบุหมายเลขสถานีPDF

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟแบบระบุหมายเลขสถานีแผนที่เส้นทางเดินรถไฟแบบระบุหมายเลขสถานี

link
 • ภูมิภาค KinkiPDF

  ภูมิภาค Kinkiภูมิภาค Kinki

  link
 • เขต OkayamaPDF

  เขต Okayamaเขต Okayama

  link
 • เขต HiroshimaPDF

  เขต Hiroshimaเขต Hiroshima

  link
 • ภูมิภาค San-inPDF

  ภูมิภาค San-inภูมิภาค San-in

  link

การดูหมายเลขสถานีและสีของสายรถไฟเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

การซื้อตั๋วรถไฟ (ดูข้อมูลเพื่อซื้อผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วได้สะดวกมากยิ่งขึ้น)

คุณสามารถนำเอาข้อมูลหมายเลขสถานีและชื่อสถานีปลายทางมาใช้ในการซื้อตั๋วรถไฟผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วได้

 • * ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตั๋วรถไฟที่สะดวกสบายได้โดยคลิกที่นี่
 • * หากคุณจะใช้ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษหรือตั๋วลดราคา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ JR-WEST

เครื่องจำหน่ายตั๋วรุ่น HT-50

เครื่องจำหน่ายตั๋วรุ่น HT-50เครื่องจำหน่ายตั๋วรุ่น HT-50

[การซื้อตั๋วรถไฟโดยใช้การระบุหมายเลขสถานี]

* สำหรับสถานีรถไฟในเขตภูมิภาค Kinki ที่มีการระบุหมายเลขสถานี

 • 1. เปลี่ยนภาษาที่แสดงบนหน้าจอ

  เปลี่ยนภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
 • 2. เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดง

  เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดง
 • 3. กดปุ่ม “ซื้อตั๋ว” (Purchase Ticket)

  กดปุ่ม “ซื้อตั๋ว” (Purchase Ticket)
 • 4. กดปุ่ม “ค้นหาด้วยหมายเลขสถานี” (Search for a station number)

  กดปุ่ม “ค้นหาด้วยชื่อสถานี” (Search for a station number)

  *ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 • 5. ใส่หมายเลขสถานี

  ใส่หมายเลขสถานี
 • 6. ตรวจสอบชื่อสถานีที่ปรากฏ หากถูกต้องแล้ว ให้กด “Enter”

  ตรวจสอบชื่อสถานีที่ปรากฏ หากถูกต้องแล้ว ให้กด “Enter”
 • 7. ใส่ธนบัตรและ/หรือเงินเหรียญตามอัตราค่าโดยสารที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อตั๋ว

  ใส่ธนบัตรและ/หรือเงินเหรียญตามอัตราค่าโดยสารที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อตั๋ว

  *ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

คุณสามารถซื้อตั๋วเดินทางไปยังสถานีทุกสถานีที่ปรากฏบนตารางค่าโดยสารในเครื่องจำหน่ายตั๋ว

[การซื้อตั๋วรถไฟโดยใช้การระบุชื่อสถานี]

 • 1. เปลี่ยนภาษาที่แสดงบนหน้าจอ

  เปลี่ยนภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
 • 2. เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดง

  เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดง
 • 3. กดปุ่ม “ซื้อตั๋ว” (Purchase Ticket)

  กดปุ่ม “ซื้อตั๋ว” (Purchase Ticket)
 • 4. กดปุ่ม “ค้นหาด้วยชื่อสถานี” (Search for a station number)

  กดปุ่ม “ค้นหาด้วยชื่อสถานี” (Search for a station number)

  *ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 • 5. ใส่ชื่อสถานีเพื่อทำการค้นหา

  ใส่ชื่อสถานีเพื่อทำการค้นหา
 • 6. กดปุ่มตรงสถานีที่ต้องการเดินทางไป

  กดปุ่มตรงสถานีที่ต้องการเดินทางไป

  *ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 • 7. เมื่อกดตรงชื่อสถานีที่ต้องการแล้ว ให้ใส่ธนบัตรและ/หรือเงินเหรียญตามอัตราค่าโดยสารที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อตั๋ว

  เมื่อกดตรงชื่อสถานีที่ต้องการแล้ว ให้ใส่ธนบัตรและ/หรือเงินเหรียญตามอัตราค่าโดยสารที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อตั๋ว

  *ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

คุณสามารถซื้อตั๋วเดินทางไปยังสถานีทุกสถานีที่ปรากฏบนตารางค่าโดยสารในเครื่องจำหน่ายตั๋ว

ก่อนขึ้นรถไฟ

สัญลักษณ์และสีของสายรถไฟจะปรากฏให้เห็นอยู่ตามจุดต่างๆ เช่น จอแสดงข้อมูลในสถานี จอ LED ตรงชานชาลา และป้ายแสดงประเภทรถไฟที่ติดอยู่ตรงด้านนอกของตัวรถไฟ
คุณสามารถดูชานชาลาและรถไฟที่ต้องการได้จากข้อมูลเหล่านี้
คลิกที่นี่ : ดูข้อมูลสัญลักษณ์และสีของเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆในเขตภูมิภาค Kinki, Okayama, Hiroshima และ San-in เพิ่มเติมจากแผนที่เส้นทางเดินรถไฟ

[จอแสดงข้อมูลที่อยู่ใกล้ช่องตรวจตั๋ว]

คุณสามารถดูชานชาลาที่ต้องการไปได้จากจอ LED แสดงข้อมูลที่อยู่ใกล้กับช่องตรวจตั๋ว

จอแสดงข้อมูลในสถานี

จอแสดงข้อมูลในสถานี

จอแสดงข้อมูลในสถานี (แบบขยาย)

จอแสดงข้อมูลในสถานี (แบบขยาย)

จอแสดงข้อมูลในสถานีที่เห็นได้ทั่วไป

จอแสดงข้อมูลในสถานีที่เห็นได้ทั่วไป จอแสดงข้อมูลในสถานีที่เห็นได้ทั่วไป

[จอแสดงข้อมูลตรงชานชาลา]

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจุดหมายปลายทาง เวลาที่ออกเดินทาง และจุดขึ้นรถไฟที่ต้องการได้จากจอ LED แสดงข้อมูลที่อยู่ตรงชานชาลาในสถานีต่างๆ

การแสดงข้อมูลที่เห็นได้ทั่วไปบนจอ LED ตรงชานชาลา

การแสดงข้อมูลที่เห็นได้ทั่วไปบนจอ LED ตรงชานชาลา

[จอและป้ายแสดงข้อมูลที่อยู่ด้านข้างของตัวรถไฟ]

สัญลักษณ์และสีของเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆจะปรากฏให้เห็นอยู่ตรงด้านนอกของตัวรถไฟ
คลิกที่นี่ : ดูข้อมูลสัญลักษณ์และสีของเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆในเขตภูมิภาค Kinki, Okayama, Hiroshima และ San-in เพิ่มเติมจากแผนที่เส้นทางเดินรถไฟ

จอแสดงเส้นทางเดินรถไฟที่เห็นได้ทั่วไป

จอแสดงเส้นทางเดินรถไฟที่เห็นได้ทั่วไป

ป้ายแสดงประเภทรถไฟที่เห็นได้ทั่วไป

ป้ายแสดงประเภทรถไฟที่เห็นได้ทั่วไป

เมื่ออยู่บนรถไฟ

คุณสามารถดูสถานีถัดไปที่รถไฟจะหยุดจอดได้จากจอแสดงข้อมูลที่อยู่ภายในรถไฟ

จอแสดงข้อมูลในรถไฟ

จอแสดงข้อมูลในรถไฟจอแสดงข้อมูลในรถไฟ

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟในรถและ QR Code ที่ปรากฏในรถไฟ

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟในรถและ QR Code ที่ปรากฏในรถไฟ

เมื่ออยู่ในรถไฟ คุณจะเห็น QR Code ที่สามารถใช้เข้าเว็บไซต์นี้ได้
หากคุณต้องการดูเว็บไซต์หน้านี้หรือต้องการดูแผนที่เส้นทางเดินรถไฟเมื่ออยู่บนรถไฟ ให้สแกน code ดังกล่าวด้วยสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของคุณ

หากเป็นรถไฟในภูมิภาค Kinki
จะมีหมายเลขสถานีปรากฏอยู่ด้วยเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถดูหมายเลขของสถานีปลายทางได้อย่างสะดวก
* สำหรับเขตพื้นที่ในภูมิภาค Kinki ที่มีการระบุหมายเลขสถานี

จอแสดงข้อมูลในรถไฟ

จอแสดงข้อมูลในรถไฟจอแสดงข้อมูลในรถไฟ

[การลงรถไฟ]

โดยทั่วไปแล้ว บริเวณด้านหน้าของรถไฟทุกขบวนในสถานีรถไฟต่างๆจะมีป้ายชื่อสถานีแบบแนวตั้งติดอยู่อย่างน้อยหนึ่งป้าย
ป้ายชื่อสถานีเหล่านี้จะทำให้คุณรู้ว่าสถานีดังกล่าวเป็นสถานีที่คุณต้องการลงหรือไม่
คลิกที่นี่ : ดูข้อมูลสัญลักษณ์และสีของเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆในเขตภูมิภาค Kinki, Okayama, Hiroshima และ San-in เพิ่มเติมจากแผนที่เส้นทางเดินรถไฟ
* หากเป็นสถานีในภูมิภาค Kinki จะมีหมายเลขสถานีปรากฏอยู่บนป้ายดังกล่าวด้วย

ป้ายชื่อสถา
ป้ายชื่อสถา