ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

JR-WEST RAIL PASS

  • ด้านล่างนี้คือราคาในกรณีที่ซื้อจากบริษัททัวร์ต่างประเทศ
  • ข้อมูลที่ระบุ (รวมถึงราคา) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

Pass ดังกล่าวสามารถใช้ในการขึ้นรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen" ได้
© 1976, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L612933

link

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass