ตารางเวลาเดินรถไฟ แผนที่เส้นทางเดินรถไฟ และแผนที่สถานีรถไฟ

ตัวค้นหาตารางเวลาเดินรถไฟและเส้นทางเดินรถไฟ (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

ตารางเวลาเดินรถไฟ Kansai-Airport Express HARUKA (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)ตารางเวลาเดินรถไฟ Kansai-Airport Express HARUKA (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลสถานะปัจจุบันของรถไฟ

West Japan Railway Company Train Status Information

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟ

  • * หากต้องการค้นหาเวลาเดินรถ ให้คัดลอกชื่อสถานีรถไฟที่อยู่บนแผนที่เส้นทางเดินรถไฟมาวางในช่องค้นหาเพื่อป้องกันการระบุชื่อสถานีรถไฟผิดพลาด
  • * เขตพื้นที่อื่นๆ (เขตพื้นที่สีเหลืองบนแผนที่) ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการของ JR-WEST จะมีการแสดงเฉพาะชื่อสถานีรถไฟแห่งหลักๆเท่านั้น
  • * ในเขตพื้นที่ Osaka Kyoto และ Kobe จะไม่มีการแสดงชื่อสถานีรถไฟทั้งหมดบนแผนที่ คุณสามารถดูแผนที่เส้นทางเดินรถไฟแบบละเอียดของเขตพื้นที่ Osaka Kyoto และ Kobe ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ PDF ในด้านล่างนี้ได้รับการจัดทำโดย Network for Kansai Inbound Tourism ภายในไฟล์มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถไฟทั้งหมดในภูมิภาค Kansai ซึ่งรวมถึงเส้นทางเดินรถไฟของ JR-WEST ด้วย ทั้งนี้ โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าตั๋วและผลิตภัณฑ์อื่นๆของ JR-WEST ไม่สามารถใช้กับเส้นทางเดินรถไฟในภูมิภาคนี้ได้ทั้งหมด และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ (ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ที่จัดทำในเดือนมี.ค. 2019)

การเดินทางจาก Kansai Airport