ตารางเวลาเดินรถไฟ แผนที่เส้นทางเดินรถไฟ และแผนที่สถานีรถไฟ

Due to the outbreak of the novel coronavirus, some trains are suspended.
For details, please refer to Route Finder or "About suspension of some trains (English only)".

ตัวค้นหาตารางเวลาเดินรถไฟและเส้นทางเดินรถไฟ (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลสถานะปัจจุบันของรถไฟ

West Japan Railway Company Train Status Information

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟ

  • * หากต้องการค้นหาเวลาเดินรถ ให้คัดลอกชื่อสถานีรถไฟที่อยู่บนแผนที่เส้นทางเดินรถไฟมาวางในช่องค้นหาเพื่อป้องกันการระบุชื่อสถานีรถไฟผิดพลาด
  • * เขตพื้นที่อื่นๆ (เขตพื้นที่สีเหลืองบนแผนที่) ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการของ JR-WEST จะมีการแสดงเฉพาะชื่อสถานีรถไฟแห่งหลักๆเท่านั้น
  • * ในเขตพื้นที่ Osaka Kyoto และ Kobe จะไม่มีการแสดงชื่อสถานีรถไฟทั้งหมดบนแผนที่ คุณสามารถดูแผนที่เส้นทางเดินรถไฟแบบละเอียดของเขตพื้นที่ Osaka Kyoto และ Kobe ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ PDF ในด้านล่างนี้ได้รับการจัดทำโดย Network for Kansai Inbound Tourism ภายในไฟล์มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถไฟทั้งหมดในภูมิภาค Kansai ซึ่งรวมถึงเส้นทางเดินรถไฟของ JR-WEST ด้วย ทั้งนี้ โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าตั๋วและผลิตภัณฑ์อื่นๆของ JR-WEST ไม่สามารถใช้กับเส้นทางเดินรถไฟในภูมิภาคนี้ได้ทั้งหมด และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ (ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ที่จัดทำในเดือนมี.ค. 2019)

การเดินทางจาก Kansai Airport