ข้อตกลงการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เว็บไซต์นี้ (https://www.westjr.co.jp) ได้รับการบริหารจัดการโดยบริษัท West Japan Railway (JR-WEST)
คุณต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งานก่อนใช้เว็บไซต์นี้
อนึ่ง โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าทางบริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของข้อตกลงการใช้งานในภายหลังโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบ

การตั้งค่าและการใช้งานเบราว์เซอร์ที่แนะนำ(ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป)

สภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำสำหรับการใช้เว็บไซต์ของเรามีดังต่อไปนี้

การใช้งานบนคอมพิวเตอร์

● เบราว์เซอร์: Internet Explorer 11 (e5489 เท่านั้น), Microsoft Edge, Google Chrome

* แม้ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่แนะนำไปข้างต้น ท่านอาจพบปัญหาด้านการแสดงผลและไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันระหว่างระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์

การใช้งานบนสมาร์ตโฟน

● เบราว์เซอร์: เบราว์เซอร์มาตรฐานสำหรับ Android, Mobile Safari

● ระบบปฏิบัติการ (OS): Android 9 หรือสูงกว่า, iOS8 หรือสูงกว่า

● ความละเอียดของภาพ: 320x480, 480x800, 480x854, 540x960, 640x960

* ไม่รองรับอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ต

* หากปิดใช้งานโพรโทคอล TLS1.2 ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือหากเป็นรุ่นที่ไม่รับรองรับโพรโทคอล TLS1.2 คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

* เนื้อหาบางส่วนไม่รองรับอุปกรณ์ประเภทสมาร์ตโฟน

* สภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหา

* โปรดทราบว่าเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น การทำงานอาจไม่เสถียรเนื่องจากคุณลักษณะของแต่ละรุ่น การแสดงผลไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดปัญหาขึ้นได้

ปลั๊กอินที่ควรติดตั้ง

เนื้อหาบางส่วนจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินต่อไปนี้

การตั้งค่า JavaScript และ Cookie

ควรเปิดใช้งาน JavaScript และตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ยอมรับ Cookie

การยกเว้นความรับผิด

JR-WEST จะดูแลจัดการข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อย่างเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม JR-WEST จะไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำ ประสิทธิภาพการใช้งาน ความปลอดภัย และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ลงข้อมูล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีผลบังคับใช้ในความเป็นจริงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กร ความสำเร็จทางธุรกิจ และอื่นๆ สิ่งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในอดีตจะถือเป็นการคาดการณ์ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตและถือเป็นผลการพิจารณาตัดสินจากผู้จัดการธุรกิจของ JR-WEST ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มี ณ เวลานั้น โดยข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยข้อมูล Data ที่ไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยง

ด้วยเหตุนี้ ทาง JR-West จึงอยากจะขอให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้านการลงทุนตามการคาดการณ์ความสำเร็จทางธุรกิจที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ ขอให้นักลงทุนเข้าใจด้วยว่าผลการประกอบธุรกิจในความเป็นจริงอาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยสำคัญหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผลการประกอบธุรกิจในความเป็นจริงนั้นมีทั้งภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มการตลาด และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายธุรกิจต่างๆของ JR-WEST

การเชื่อมโยงลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

โดยทั่วไปแล้ว JR-WEST อนุญาตให้เว็บไซต์อื่นๆสามารถลงลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ได้อย่างอิสระ
แต่มีกฎอยู่ว่าจะต้องตั้งค่าให้ "https://www.westjr.co.jp/global/" เป็น URL ที่ใช้ในการเชื่อมโยง
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เฟรมลิงก์เมื่อเชื่อมโยงลิงก์มายังเว็บไซต์ของ JR-WEST เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลแรกเริ่ม
กรุณาตั้งค่าลิงก์ให้มีการเปิดลิงก์ขึ้นมาในหน้าต่างใหม่เมื่อคลิกลิงก์ที่ เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ JR-WEST
หากคุณต้องการใช้ปุ่มคลิกลิงก์ กรุณาเลือกใช้ปุ่มอันใดอันหนึ่งจากตัวเลือกดังต่อไปนี้

ปุ่มขนาด
160×42 พิกเซลJR-WEST ขอห้ามไม่ให้เว็บไซต์ที่เข้าข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ลงลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

 • ・เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเว็บไซต์ที่อาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความรับผิดชอบหรือชื่อเสียงของ JR-WEST
 • ・เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใส่ร้ายป้ายสีหรือทำลายชื่อเสียงของ JR-WEST และบริษัทในเครือ รวมถึงพนักงานหรือผู้บริหารของ JR-WEST และบริษัทในเครือ
 • ・เว็บไซต์ที่มีข้อมูลซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเป็นหุ้นส่วนของ JR-WEST หรือมีความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือ / การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง
 • ・เว็บไซต์ที่ใช้เฟรมลิงก์และสิ่งอื่นๆที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลแรกเริ่มบนเว็บไซต์ของ JR-WEST

ในส่วนของลิงก์บนเว็บไซต์ของ JR-WEST ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ทาง JR-WEST จะไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเช่นกัน

ลิขสิทธิ์

ตามกฎทั่วไปแล้ว JR-WEST เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ของ JR-WEST ห้ามผู้ใดใช้ข้อมูล (ในที่นี้รวมถึงการคัดลอก ดัดแปลง และเผยแพร่ข้อมูล) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก JR-WEST ยกเว้นในกรณีที่เป็นการใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานอื่นๆที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

JR-WEST จะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างระมัดระวังตามนโยบายที่ระบุดังต่อไปนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์นี้อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้

 • ・ กรณีที่ผู้ใช้งานส่งคำขอหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของ JR-WEST
 • ・กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อรับนิตยสารทางอีเมลของ JR-WEST หรือเพื่อใช้บริการต่างๆของสมาชิก
 • ・กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครชิงโชคหรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์
 • ・กรณีที่ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถาม

เว็บไซต์นี้อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

JR-West จะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้งานมาใช้ในการส่งของรางวัลชิงโชค พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และยกระดับการให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกนำเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้างต้น

การป้องกันและการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในการประกอบธุรกิจแต่ละอย่างที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทาง JR-WEST จะมอบหมายให้ผู้ควบคุมดูแลดำเนินการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อการควบคุมดูแลข้อมูลดังกล่าวที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อบุคคลที่สาม

JR-WEST จะไม่นำเสนอและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อบุคคลที่สาม หรือให้บุคคลที่สามใช้งานข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานล่วงหน้า กรณีที่ JR-WEST มอบหมายให้บุคคลที่สามปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรและชอบธรรมในการเปิดเผย

Cookie ในเบราว์เซอร์

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้ Cookie ในเบราว์เซอร์เพื่อเพิ่มข้อมูลและการบริการที่ทางเว็บไซต์นำเสนอ หรือเพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานล่วงหน้า เว็บไซต์นี้จะไม่ใช้ Cookie ในการรับข้อมูลใดๆที่อาจระบุเจาะจงถึงผู้ใช้งานรายบุคคลได้

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ทาง JR-West จะจัดการกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานหรือข้อมูลอื่นๆตามเงื่อนไขการเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม JR-WEST ขอปฏิเสธการรับข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ร้องขอ (ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะด้านธุรกิจ ข้อเสนอแนะในทำนองเดียวกัน หรือคำแนะนำอื่นๆ) จากผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากข้อเสนอแนะดังกล่าวบังเอิญมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดที่ทาง JR-WEST ได้คิดขึ้นเองแต่ยังไม่ได้ประกาศให้ได้รับทราบ

กรณีที่มีการส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นมายัง JR-WEST โดยที่ JR-WEST ไม่ได้ร้องขอ ทาง JR-WEST จะดำเนินการจัดการกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นดังกล่าวตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 • ・JR-WEST ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินหรือพิจารณาข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว
 • ・JR-WEST ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว
 • ・หาก JR-WEST นำเอาแนวคิดที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ JR-WEST ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือกระทำการใดๆให้แก่ผู้ที่เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

กฎหมายที่บังคับใช้

การใช้เว็บไซต์นี้และการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแยกต่างหาก

นอกจากนี้ ศาลเมืองโอซาก้า (Osaka District Court) จะเป็นศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแยกต่างหาก