วิธีการใช้บริการของ JR-WEST

แนะนำการใช้บริการรถไฟของ JR-WEST

แนะนำการดูสัญลักษณ์ / สีของสายรถไฟและหมายเลขสถานี路线记号及路线颜色&车站编号运用指南

แนะนำการใช้บริการรถไฟของ JR-WEST จากสนามบินนานาชาติ Kansai从关西国际机场出发搭乘JR西日本相关指南

มารยาทบนรถไฟและในสถานี车站·车厢内礼仪