ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

<ประกาศ> การปรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์แ

 • ・ มีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2024 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น) สำหรับลูกค้าที่ซื้อภายในวันที่ 15 มีนาคม 2024
  สามารถใช้บริการตามเงื่อนไขเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
 • ・ คุณสามารถใช้ Hokuriku Arch Pass ในการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดครั้งในพื้นที่ที่ระบุบนแผนที่
 • ・ รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
  • - ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า ของ รถไฟชินคันเซ็น HOKURIKU SHINKANSEN (Tsuruga ⇔ Tokyo)
  • - ที่นั่งแบบจองล่วงหน้าบนรถไฟประเภท Limited Express HARUKA, THUNDER BIRD และอื่นๆ
  • * ในกรณีที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
  • * รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด จะไม่มีที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรถไฟในเขต JR-WEST ที่ที่นั่งเป็นแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด
  • - รถไฟประเภท Rapid หรือ Special Rapid หรือประเภทธรรมดา ในเส้นทางเดินรถไฟธรรมดาของ JR-WEST และ JR-EAST
  • - สาย Tokyo Monorail
   • ・ รถไฟ IR อิชิคะวะ (ระหว่างคะนะซะวะ - ซึบะตะ) (แต่ใช้กับรถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้) ยกเว้น ระยะทางซึ่งไม่รวมคะนะซะวะ - ซึบะตะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสาย IR อิชิคะวะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)
   • ・ รถไฟ ไอโนะคะเซะโทะยะมะ (ระหว่างโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้ ยกเว้นระยะทางซึ่งไม่รวมโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายไอโนะคะเซะโทะยะมะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)
   • ・ รถไฟฮาพิไลน์สายฟุคุอิ ระหว่าง เอจิเซ็น ฮานันโด และ ฟุคุอิ(ทว่าสามารถใช้ได้เฉพาะรถไฟที่ผ่านระหว่าง 2 สถานีนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมกรณีลงรถไฟฮาพิไลน์นอกเหนือจากสถานีระหว่าง เอจิเซ็น ฮานันโด และ ฟุคุอิ)
 • * รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
  • - รถไฟชินคันเซ็น “TOKAIDO SHINKANSEN” (Shin-Osaka ⇔ Tokyo)
  • - รถไฟชินคันเซ็น “SANYO SHINKANSEN” (Shin-Osaka ⇔Hakata)

ราคา

7 วัน
ผู้ใหญ่ 30,000เยน
เด็ก 15,000เยน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 • โปรดรับทราบด้วยว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วและ วิธีการจอง / รับตั๋วตามความเหมาะสม
 • - ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
 • - เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
  • * ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี
  • * หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
  • * เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี
  • * หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้ :
   • 1. กรณีที่เด็กเล็กใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ด้วยตนเอง
   • 2. กรณีที่เด็กเล็กเดินทางด้วยตนเอง

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้บริการด้วย Hokuriku Arch Pass ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • ท่านไม่สามารถใช้ Hokuriku Arch Pass ได้

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่นเพิ่มเติมด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST หรือ JR-EAST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ รถไฟชินคันเซ็น “HOKURIKU SHINKANSEN” ในพื้นที่ที่กำหนด (Tsuruga ⇔ Tokyo)
รถไฟชินคันเซ็น “TOHOKU/YAMAGATA SHINKANSEN” ในพื้นที่ที่กำหนด Omiya ⇔ Tokyo)*1
รถไฟชินคันเซ็น “JOETSU SHINKANSEN” ในพื้นที่ที่กำหนด (Takasaki ⇔ Tokyo)
ประเภท ตู้รถไฟชั้น GranClass ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *2 *3 *4 *5
รถไฟ รถไฟ Limited Express /
Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟแบบนอน ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *3  *4 *5 *6 *4
 • *1 ต้องซื้อตั๋ว Limited Express แยกต่างหาก เมื่อต้องการขึ้น Tohoku/Hokkaido Shinkansen “HAYABUSA” และ Akita Shinkansen “KOMACHI”.
 • *2 ต้องมีตั๋ว GranClass แยกต่างหากอีกใบ
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class)และซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 ในกรณีที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
 • *5 รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด จะไม่มีที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรถไฟในเขต JR-WEST ที่ที่นั่งเป็นแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด
 • *6 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class) สำหรับรถไฟธรรมดา เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
รถไฟ รถไฟชินคันเซ็น “HOKURIKU SHINKANSEN” ในพื้นที่ที่กำหนด (Tsuruga ⇔ Tokyo)
รถไฟชินคันเซ็น “TOHOKU/YAMAGATA SHINKANSEN” ในพื้นที่ที่กำหนด Omiya ⇔ Tokyo)*1
รถไฟชินคันเซ็น “JOETSU SHINKANSEN” ในพื้นที่ที่กำหนด (Takasaki ⇔ Tokyo)
ประเภท ตู้รถไฟชั้น GranClass ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *2 *3 *4 *5
รถไฟ รถไฟ Limited Express /
Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟแบบนอน ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *3  *4 *5
รถไฟ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *6 *4
 • *1 ต้องซื้อตั๋ว Limited Express แยกต่างหาก เมื่อต้องการขึ้น Tohoku/Hokkaido Shinkansen “HAYABUSA” และ Akita Shinkansen “KOMACHI”.
 • *2 ต้องมีตั๋ว GranClass แยกต่างหากอีกใบ
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class)และซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 ในกรณีที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
 • *5 รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด จะไม่มีที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรถไฟในเขต JR-WEST ที่ที่นั่งเป็นแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด
 • *6 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class) สำหรับรถไฟธรรมดา เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

วีซ่าของผู้พำนักระยะสั้น (Temporary Visitor)

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างชาติ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับสถานภาพเป็น "短期滞在 (Temporary Visitor) "

* "短期滞在 (Temporary Visitor) " คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

- ไม่อนุญาตให้ลูกค้ารายบุคคลซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั๋วเดียวกันมากกว่าหนึ่งใบในช่วงเวลาการใช้งานเดียวกัน

・ ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเพื่อขอรับ Pass

การซื้อ Rail Pass

การซื้อใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ผ่านตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • ขั้นตอน 1. ซื้อ Exchange Order (MCO : Miscellaneous Charges Order) ณ สถานที่จำหน่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
 • ขั้นตอน 2. หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้แสดง MCO กับหนังสือเดินทาง ณ สถานที่แลกเปลี่ยน จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญลงในแบบฟอร์มและแลกเปลี่ยนเป็น Rail Pass
  • * จุดแลกเปลี่ยน MCO: คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • * กรณีที่แลก MCO เป็นตั๋วไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)

การซื้อ Pass ผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION

 • ขั้นตอน 1. ทำการซื้อ Pass ผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
  * คุณต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อทำการจอง ไม่สามารถชำระเงิน ณ สถานีรถไฟได้
  * ไม่สามารถใช้บัตรเสมือน (Virtual Card) และ Numberless card ได้
 • ขั้นตอน 2. ในกรณีที่เลือกชำระเงินล่วงหน้าโดยบัตรเครดิต หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้เตรียมเอกสารตามด้านล่างนี้ และไปรับ Pass ที่ เครื่องจำหน่ายตั๋ว หรือ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานี คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม.
  • (1) หมายเลขการจอง
  • (2) รหัสยืนยันตัวตน *ตัวเลข 4 ตัวที่ท่านตั้งเอง
  • (3) บัตรเครดิตที่ใช้ในการจอง
  • (4) พาสปอร์ต
  • * หนังสือเดินทางที่ท่านใช้ในการรับตั๋ว Rail Pass จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติต้องเป็นหนังสือเดินทางที่มีชิป IC หากหนังสือเดินทางของท่านไม่มีชิป IC คุณต้องติดต่อขอรับตั๋ว Rail Pass ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  • * สถานีรถไฟที่ขอรับได้: คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อควรระวัง:
ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
· ราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามวันที่ซื้อ ไม่ใช่วันที่ทำการแลกเปลี่ยนหรือวันที่ใช้งาน

ซื้อที่เคาน์เตอร์ตัวแทนการท่องเที่ยว

 • · สามารถซื้อบัตร Rail Pass ได้ที่เคาน์เตอร์ตัวแทนการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
  · สถานที่จำหน่าย:คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
  · ท่านสามารถซื้อตั๋ว Rail Pass ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันแรกที่จะใช้บริการ

การซื้อและการใช้งาน

 • ・ ท่านสามารถหาซื้อและใช้งานตั๋ว Rail Pass ได้ตลอดทั้งปี
 • ・ ตั๋ว Rail Pass เป็นตั๋วที่ต้องใช้ติดต่อกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ・ Pass เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 0:00 ของวันแรกไปจนถึง 24:00 ของวันสุดท้าย (เขตเวลา JST)
 • อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาของการใช้บัตรได้หมดอายุลงขณะโดยสารรถไฟในวันสุดท้าย Rail Pass
 • จะมีอายุการใช้งานไปจนกว่าผู้โดยสารจะออกจากตัวสถานี รวมถึงค่าตั๋วโดยสารด้วยเช่นกัน
 • จะยังใช้ได้จนกว่าผู้โดยสารจะออกจากรถไฟ

การจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า

 • ・ ท่านสามารถจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ
 • คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าจากเครื่องจำหน่ายตั๋ว
 • ・ ท่านสามารถจองที่นั่งออนไลน์ได้ หากจอง Pass จาก JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
 • * สำหรับ Pass ที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสำรองที่นั่ง ต้องสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายตั๋ว JR จากการจองที่ 7

การเปลี่ยน

 • ・ หลังจากทำการเปลี่ยนใบแลกตั๋ว (Exchange Order) แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่จะเริ่มใช้บริการ ระยะเวลา และประเภทของ Rail Pass ในการใช้บริการได้
 • ・ ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้งานได้ แม้ว่าจะไม่มีรถไฟให้บริการ หรือเกิดเหตุล่าช้าขึ้นก็ตาม
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆ เมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การขอคืนเงิน

 • · ใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ที่เปลี่ยนไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)
  ในกรณีที่ทำการเปลี่ยนเป็น Rail Pass ตัวจริงแล้ว
  จะสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสถานที่ที่เปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ไม่สามารถนำ Pass
  ที่แลกเป็นตัวจริงแล้ว ไปขอคืนเงินกับบริษัททัวร์ที่ท่านซื้อ Rail Pass ด้วยได้)
 • ・ จำนวนเงินที่คืน : ราคาที่จำหน่ายหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (10% ของราคา : ขั้นต่ำ 220 เยนต่อ Rail Pass หนึ่งใบ)
 • ・ หากท่านเริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass ไปแล้วหรือตั๋วหมดอายุแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ・ ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ไม่มีรถไฟให้ใช้บริการ เกิดความล่าช้า หรือมีปัญหาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆ เมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • · บัตร Rail Pass ใช้ได้เฉพาะกับเจ้าของบัตร Rail Pass เท่านั้น
 • · เมื่อใช้บัตร Rail Pass คุณต้องพกหนังสือเดินทางติดตัวและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ JR หากมีการร้องขอ
 • · บัตร Rail Pass จะไม่ออกให้ใหม่ แม้ว่าจะสูญหายหรือถูกโจรกรรมก็ตาม
 • · เงื่อนไขการใช้บัตร Rail Pass เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของ JR West และกฎหมายญี่ปุ่น
 • · เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • · หากพบว่าข้อมูลในเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • · ข้อมูลที่แสดง (รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2024 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass