1. หน้าหลัก
  2. วิธีการใช้บริการของ JR-WEST
  3. ICOCA

ICOCA เป็นบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ IC Card ที่สะดวกสบายซึ่งคุณสามารถใช้ชำระค่าโดยสารของรถไฟหรือใช้ชำระเงินเวลาซื้อสินค้าของร้านค้าที่ร่วมรายการกับ ICOCA ได้

คุณสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆด้วยการเติมเงิน และนำเอาไปใช้ในการชำระเงิน ณ สถานีรถไฟ รถโดยสาร หรือร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่นที่มีสัญลักษณ์ ICได้

บัตร ICOCA จะทำให้คุณสะดวกสบายแบบนี้ !

บัตร ICOCA ลาย “The Wind and Thunder Gods” ดีไซน์พิเศษ

The Wind and Thunder Gods The Wind and Thunder Gods

  • ○จำหน่ายบัตร ICOCA ดีไซน์พิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ! เพลิดเพลินกับการเดินทางที่สะดวกสบายโดยใช้บัตร ICOCA
· ข้อกำหนดในการซื้อ : 
ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลญี่ปุ่น
※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。
เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “พำนักระยะสั้น”(Temporary Visitor)
*“พำนักระยะสั้น” หมายถึง คำจำกัดความของสถานภาพการพำนักตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น
· เงื่อนไขในการซื้อ : 
จำกัด 1 ใบต่อ 1 ท่านเท่านั้น
· สถานที่จำหน่าย : 
JR Ticket Office สถานี Kansai Airport
· ราคาจำหน่าย : 
2,000 เยน (รวมค่ามัดจำบัตร 500 เยน)