วิธีการใช้บริการของ JR-WEST

วิธีการแลกตั๋ว E-TICKET (ซื้อที่บริษัททัวร์) ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วสีเขียว

สำหรับท่านลูกค้าที่มี QR Code ดังรูปแบบที่ปรากฏในด้านขวา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อรับตั๋ว

จุดรับตั๋ว ผลิตภัณฑ์บางรายการมีการจำกัดสถานีรถไฟที่สามารถรับตั๋วได้ ดูรายละเอียดได้ที่นี่
กำหนดวันเวลาที่สามารถรับตั๋วได้ ภายในเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการออก E-TICKET ให้
สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการรับตั๋ว หนังสือเดินทาง QR Code

ข้อควรระวัง

 • * ท่านต้องรับตั๋วก่อนขึ้นรถไฟ หากท่านขึ้นรถไฟโดยที่ยังไม่ได้รับตั๋วของ E-TICKET ท่านจะต้องซื้อตั๋วที่จำเป็นต่อการเดินทางภายในรถไฟขบวนนั้นใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่ได้รับส่วนลด
 • * QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Denso Wave

วิธีการแลกตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว

Receipt flow1

ท่านสามารถแลกตั๋วได้จาก “เครื่องจำหน่ายตั๋วสีเขียว” ซึ่งปรากฏ ภายในสถานีรถไฟที่สามารถรับตั๋วได้
ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟที่สามารถรับตั๋วได้ที่นี่

 • Receipt flow2

  อันดับแรก เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน
  *ภาษาที่แสดงบนหน้าจอในตอนแรกคือภาษาญี่ปุ่น

 • Receipt flow3

  เลือก “รับตั๋วที่จองไว้”
  *หน้าจอที่แสดงอาจแตกต่างกัน

 • Receipt flow4

  เลือก “EXCHANGE ORDER (E-TICKET)”
  *หน้าจอที่แสดงอาจแตกต่างกัน

 • Receipt flow5

  นำ QR Code ที่ได้ตอนจองตั๋วมาวางทาบเพื่อสแกน หรือ กรอก Exchange Order No. ที่ระบุบน E-TICKET

 • Receipt flow6

  กรอกวันที่ที่เริ่มใช้งาน
  *หลังจากมีการออกตั๋วแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ที่เริ่มใช้งานได้อีก

 • Receipt flow7

  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการ (หนังสือเดินทาง หรือสถานภาพการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ)

 • Receipt flow8

  โปรดตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • Receipt flow9

  โปรดนำหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายมาวางทาบ
  *ในหนังสือเดินทางนั้นต้องมีชิป IC ติดอยู่ หากหนังสือเดินทางของท่านไม่มีชิป IC ให้ทำการติดต่อรับตั๋วที่เคาน์เตอร์
  มีบางกรณีที่คุณอาจไม่สามารถรับตั๋วได้ถึงแม้หนังสือเดินทางของคุณจะมีชิป IC ติดอยู่ก็ตาม หากเกิดกรณีดังกล่าว กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์

 • Receipt flow10

  เครื่องจะออกตั๋วให้ กรุณารับตั๋วโดยสาร

 • Receipt flow11

  ใช้ตั๋วในการผ่านช่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ (GATE B)