ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

ค้นหาสถานที่แลกตั๋ว / รับตั๋ว / ซื้อตั๋ว Rail Pass

1. กรุณาเลือกตั๋ว Rail Pass

2. กรุณาเลือกวิธีซื้อ

3. กรุณาเลือกพื้นที่ของสถานที่แลกตั๋ว / รับตั๋ว / ซื้อตั๋ว Rail Pass

  • * ข้อมูลที่ระบุเป็นข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2023 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
  • * สถานที่รับตั๋ว / ซื้อตั๋วของ JR East อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่นี่
  • * สำหรับ Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass, Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass, Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass, Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini กรุณาตรวจสอบที่นี่

Ticket Deals and Passes