ข้อมูลการท่องเที่ยว

ข้อมูลการท่องเที่ยว

แสดงรายชื่อเว็บไซต์ของ JNTO และสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้าที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณขณะเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง

แสดงรายชื่อเว็บไซต์ของ JNTO และสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้าที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณขณะเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง

ตัวอย่างลิงก์เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ลงไว้

  • เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JNTO)
  • Travel area guide in West Japan (JR-WEST)
  • The KANSAI Guide (สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวคันไซ)
  • ข้อมูลท่องเที่ยวโทะยาม่า (จังหวัด Toyama)
  • การท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ (จังหวัด Ishikawa)
  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ (จังหวัด Fukui)
  • SETOUCHI REFLECTION TRIP (Setouchi DMO)
  • Discover another Japan San’in (องค์กรรับนักท่องเที่ยวขาเข้า SAN’IN)
  • Visit Kyusyu (องค์กรผลักดันการท่องเที่ยว Kyusyu)

ภาษาที่รองรับ(5 ภาษา + ภาษาญี่ปุ่น)

อังกฤษ / ดั้งเดิม / ประยุกต์ / เกาหลี / ไทย

*บางลิงก์อาจไม่รองรับบางภาษา