ข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในสถานการณ์ภัยพิบัติ

แสดงข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อยู่ใกล้ที่สุด (ซึ่งกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว) บนแผนที่เมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อช่วยในเรื่องของการเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว

*แสดงตามข้อมูลเปิดของกระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

แสดงข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อยู่ใกล้ที่สุด (ซึ่งกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว) บนแผนที่เมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อช่วยในเรื่องของการเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว

*แสดงตามข้อมูลเปิดของกระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

กรณีที่รองรับ
 • แผ่นดินไหว
 • สึนามิ
 • ดินถล่ม
 • น้ำท่วม

วิธีใช้บริการe

 1. เลือกประเภทภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง

 2. เปิด GPS เพื่อแสดงศูนย์อพยพที่อยู่ใกล้ที่สุดจากจุดที่อยู่ ณ ปัจจุบันบนแผนที่>
  สามารถค้นหาจากที่อยู่หรือคีย์เวิร์ดอย่างชื่อสถานีรถไฟได้เช่นกัน

  ประเภทไอคอนจุดที่อยู่ ณ ปัจจุบันจุดที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ศูนย์อพยพศูนย์อพยพ

 3. เลือกไอคอนของศูนย์อพยพเพื่อแสดงเส้นทางและระยะเวลาที่ต้องใช้จากจุดที่อยู่ ณ ปัจจุบัน

ภาษาที่รองรับ(5 ภาษา + ภาษาญี่ปุ่น)

อังกฤษ / ดั้งเดิม / ประยุกต์ / เกาหลี / ไทย