ฟังก์ชันเสริมที่รองรับได้หลายภาษาสำหรับสอบถามอาการของผู้ป่วย(แจ้งอาการบาดเจ็บหรืออาการของโรค)

ฟังก์ชันเสริมที่รองรับได้หลายภาษาสำหรับสอบถามอาการของผู้ป่วย(แจ้งอาการบาดเจ็บหรืออาการของโรค)

เมื่อคุณป้อนข้อมูลว่ามีการบาดเจ็บ อาการป่วย (โรคหวัด รู้สึกไม่สบาย) หรือโรคประจำตัว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นและแสดงตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยแบบออริจินัลของตนเองบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟน กรุณาแสดงหน้าจอตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยแบบออริจินัลของตนเองที่ปรากฎขึ้นในตอนที่มาสอบถามอาการของผู้ป่วยหรือติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยา

*ควบคุมดูแลโดยบริษัท Fast DOCTOR

เมื่อคุณป้อนข้อมูลว่ามีการบาดเจ็บ อาการป่วย (โรคหวัด รู้สึกไม่สบาย) หรือโรคประจำตัว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นและแสดงตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยแบบออริจินัลของตนเองบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟน กรุณาแสดงหน้าจอตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยแบบออริจินัลของตนเองที่ปรากฎขึ้นในตอนที่มาสอบถามอาการของผู้ป่วยหรือติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยา

*ควบคุมดูแลโดยบริษัท Fast DOCTOR

อาการที่รองรับ
 • แผลภายนอก / การบาดเจ็บ ( หกล้ม / ตกจากที่สูง / ชนอย่างแรง / เป็นแผล ฟกซ้ำ /แผลตัด / บาด / แผลถูกแทง / แผลลวก/ไหม้ )
 • อาการป่วยและโรค (เป็นหวัด ปวดท้อง ปวดหัว มีไข้ อาเจียน ตาลาย หายใจติดขัด ฯลฯ)
 • สารเสพติด (แอลกอฮอล์ / ควัน / ก๊าซ / สารเคมี / ยา)
 • อาการอื่น
หัวข้อคำตอบ*จำเป็นต้องตอบ
 • ข้อมูลพื้นฐาน (เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก มีอาการแพ้หรือไม่ ประวัติการเจ็บป่วย ฯลฯ)
 • สถานการณ์อาการของโรคและความเจ็บ (อุณหภูมิร่างกาย ตำแหน่ง ประเภทความเจ็บ ระดับความเจ็บ ฯลฯ)
 • สถานะการเดินทาง (มีหรือไม่มีบัตรเครดิตและเงินเยนญี่ปุ่น มีหรือไม่มีประกัน ฯลฯ)

วิธีใช้บริการ

 1. เลือกภาษาจาก 16 ภาษา จากนั้นเลือกคำถามพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ และสถานที่ที่ใช้บริการ (โรงพยาบาลหรือร้านขายยา) แล้วเริ่มสร้างตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยแบบออริจินัลของตนเอง

 2. เลือกอาการของโรคที่ตรงกับตนเอง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่เจ็บ ระดับความเจ็บ และประเภทความเจ็บ (ทนไม่ได้ เจ็บเหมือนโดนของแหลมแทง ฯลฯ) จากภาพ

 3. ป้อนหัวข้อทั้งหมดและแสดงตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นในตอนที่มาสอบถามอาการของผู้ป่วยหรือติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยา
  คุณสามารถดูตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยที่สร้างไว้แล้วบนหน้าของฉัน (My Page) ได้ตลอดเวลา

ภาษาที่รองรับ(16 ภาษา + ภาษาญี่ปุ่น)

ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษามาเลเซีย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก ภาษาตุรกี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย