ข้อมูลภัยพิบัติและสถานพยาบาล

ข้อมูลภัยพิบัติและสถานพยาบาล

แสดงช่องทางการติดต่อศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่แนะนำข้อมูลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ เป็นต้น) ข้อมูลภัยพิบัติ และข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้บริการโดย JNTO และสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า ซึ่งรองรับหลายภาษาตลอดทั้งปีและ 24 ชั่วโมง รวมถึงศูนย์แนะนำสถาบันทางการแพทย์
สามารถส่งได้เลยเมื่อคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง (บางอุปกรณ์ที่ใช้งานอาจไม่สามารถส่งข้อมูลได้)

แสดงช่องทางการติดต่อศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่แนะนำข้อมูลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ เป็นต้น) ข้อมูลภัยพิบัติ และข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้บริการโดย JNTO และสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า ซึ่งรองรับหลายภาษาตลอดทั้งปีและ 24 ชั่วโมง รวมถึงศูนย์แนะนำสถาบันทางการแพทย์
สามารถส่งได้เลยเมื่อคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง (บางอุปกรณ์ที่ใช้งานอาจไม่สามารถส่งข้อมูลได้)

ข้อมูลที่ระบุ

ข้อมูลภัยพิบัติ

  • ข้อมูลภัยพิบัติของ JNTO
  • NHK WORLD-JAPAN

ช่องทางติดต่อฉุกเฉิน
(สามารถคลิกเพื่อส่งได้ *บางอุปกรณ์ที่ใช้งานอาจไม่สามารถส่งข้อมูลได้)

  • ฮอตไลน์นักท่องเที่ยว
  • ตำรวจ
  • ดับเพลิง ฉุกเฉิน

ข้อมูลโรงพยาบาล

  • ข้อมูลภัยพิบัติของ JNTO
  • ค้นหาสถาบันทางการแพทย์ของ JNTO

ภาษาที่รองรับ(5 ภาษา + ภาษาญี่ปุ่น)

อังกฤษ / ดั้งเดิม / ประยุกต์ / เกาหลี / ไทย