ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

เส้นทางเดินรถไฟที่ใช้บริการได้

ภูมิภาค Kansai-Hiroshima

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำและคูปองส่วนลดสำหรับผู้ใช้ JR-WEST RAIL PASS คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำและคูปองส่วนลดสำหรับผู้ใช้ JR-WEST RAIL PASS คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ・ คุณสามารถใช้ Kansai-Hiroshima Area Pass ในการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดครั้งในพื้นที่ที่ระบุบนแผนที่
 • ・ รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
  • - รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Shin-Osaka ⇔ Hiroshima) เมื่อนั่งที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า
   ・ ท่านสามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ดังกล่าวเพื่อนั่งที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า (Non-reserved seat) ของรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen" ได้
  • - รถไฟประเภท Express Train ที่ชื่อ "HARUKA" "KUROSHIO" "THUNDERBIRD" "KOUNOTORI" "SUPER HAKUTO" (Kyoto ⇔ Kamigori) และอื่นๆ เมื่อนั่งที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า
   * ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถไฟ SUPER HAKUTO (Kamigori ⇔ Tottori) หรือรถไฟ SUPER INABA (Kamigori ⇔ Tottori) จะต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มแยกต่างหาก
  • - รถไฟประเภท Rapid Service หรือ Special Rapid Service หรือประเภท Local ในเส้นทางเดินรถไฟธรรมดาของ JR-WEST
  • - เรือ JR WEST MIYAJIMA FERRY (Miyajimaguchi ⇔ Miyajima)
 • * สำหรับผู้ที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาซื้อตั๋ว Limited Express Reserved Seat Ticket ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ JR-WEST หรือที่อื่นๆก่อนใช้บริการ
 • ・ WEST JAPAN JR BUS ใช้ได้เฉพาะกับรถบัสประจำทางภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการรสบัสด่วนได้
 • * รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
  • - รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Hiroshima ⇔ Hakata)
  • - รถไฟหัวกระสุน "TOKAIDO SHINKANSEN" (Shin-Osaka ⇔ Tokyo)
  • - รถไฟหัวกระสุน "KYUSYU SHINKANSEN" (Hakata ⇔ Kagoshima-Chuo)

ราคา

ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย
การท่องเที่ยวของต่างประเทศ
ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย
JR-WEST
ONLINE TRAIN
RESERVATION
ซื้อจากสถานีรถไฟ
ของ JR-WEST
(เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว)
5 วัน
ผู้ใหญ่ 13,700 เยน
เด็ก 6,850 เยน
ผู้ใหญ่ 14,500 เยน
เด็ก 7,250 เยน
ผู้ใหญ่ 14,700 เยน
เด็ก 7,350 เยน

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน!

 • โปรดรับทราบด้วยว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วและ วิธีการจอง / รับตั๋วตามความเหมาะสม
 • โปรดรับทราบด้วยว่าคุณอาจจะต้องใช้หนังสือเดินทาง หมายเลขการจอง หมายเลขยืนยันตัวตน และ / หรือบัตรเครดิตในการรับหรือซื้อ Pass ที่จองผ่านหน้าเว็บไซต์ JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หมายเลขยืนยันตัวตนคือตัวเลข 4 หลักที่คุณตั้งค่าไว้
 • - ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
 • - เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
  • * ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี
  • * หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
  • * เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี
  • * หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้ :
   • 1. กรณีที่เด็กเล็กใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ด้วยตนเอง
   • 2. กรณีที่เด็กเล็กเดินทางด้วยตนเอง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

วีซ่าของผู้พำนักระยะสั้น (Temporary Visitor)

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างชาติ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับสถานภาพเป็น "Temporary Visitor"

* "Temporary Visitor" คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

การซื้อ Rail Pass

การซื้อใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ผ่านตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • ขั้นตอน 1. ซื้อ Exchange Order (MCO : Miscellaneous Charges Order หรือ E-TICKET) ณ สถานที่จำหน่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
 • ขั้นตอน 2. หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้แสดง MCO กับหนังสือเดินทาง ณ สถานที่แลกเปลี่ยน จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญลงในแบบฟอร์มและแลกเปลี่ยนเป็น Kansai-Hiroshima Area Pass

การจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION

 • ขั้นตอน 1. ทำการจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
  * ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อทำการจองหรือชำระเงินที่สถานีรถไฟก็ได้
 • ขั้นตอน 2. หลังจากเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้ใช้สิ่งดังต่อไปนี้ในการรับ Pass จากเครื่องจำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ
  • (1) ข้อมูลการจอง (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)
  • (2) หนังสือเดินทาง
  • * หนังสือเดินทางที่ท่านใช้ในการรับตั๋ว Rail Pass จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติต้องเป็นหนังสือเดินทางที่มีชิป IC หากหนังสือเดินทางของท่านไม่มีชิป IC ท่านต้องติดต่อขอรับตั๋ว Rail Pass ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  • * สถานีรถไฟที่ขอรับได้ : คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 • ขั้นตอน 3. หากคุณเลือกที่จะชำระเงิน ณ สถานีรถไฟ ให้ชำระค่าบัตร Kansai-Hiroshima Area Pass ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
ข้อควรระวัง :
ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
• อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกซื้อในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 หรือหลังจากนั้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มภาษีการบริโภคในประเทศญี่ปุ่น
• ราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามวันที่ซื้อ ไม่ใช่วันที่ทำการแลกเปลี่ยนหรือวันที่ใช้งาน

การซื้อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ JR-WEST

 • ขั้นตอน 1. หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญลงในแบบฟอร์มและแสดงสิ่งดังต่อไปนี้ ณ สถานที่จำหน่าย
 • ขั้นตอน 2. ซื้อ Kansai-Hiroshima Area Pass โดยชำระเงินด้วยเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • ・ บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ชำระเงินที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ได้นั้นมีดังต่อไปนี้
  • * มีเพียงเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรในการชำระเงินได้

บัตรเครดิตการชำระเงิน

การซื้อและการใช้งาน

 • ・ ท่านสามารถหาซื้อและใช้งานตั๋ว Rail Pass ได้ตลอดทั้งปี
 • ・ ท่านสามารถซื้อตั๋ว Rail Pass ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันแรกที่จะใช้บริการ
  • * ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
 • ・ ตั๋ว Rail Pass เป็นตั๋วที่ต้องใช้ติดต่อกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ・ ท่านสามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ในการขึ้นรถไฟได้ตั้งแต่เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้บริการด้วย Kansai-Hiroshima Area Pass ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่นๆ เพิ่มด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด (Shin-Osaka ↔ Hiroshima)
* รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen"
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1 *2
รถไฟ รถไฟ Limited Express / Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
เรือข้ามฟาก (Ferry)
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) /
ตู้รถไฟแบบนอน
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
Miyajima Ferry
ตั๋วที่ใช้ *1 *2  *3 *4 *5 *6
 • *1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *2 ต้องซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
 • *6 ใช้บริการได้เฉพาะเรือ JR-WEST Miyajima Ferry
รถไฟ รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด
(Shin-Osaka ↔ Hiroshima)
* รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen"
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1 *2
รถไฟ รถไฟประเภท Limited Express / รถไฟประเภท Express Train ยกเว้น
Kansai-Airport Express "HARUKA"
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) /
ตู้รถไฟแบบนอน
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1 *2
รถไฟ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
เรือข้ามฟาก (Ferry)
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
Miyajima Ferry
ตั๋วที่ใช้ *3 *4 *5 *6
 • *1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *2 ต้องซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
 • *6 ใช้บริการได้เฉพาะเรือ JR-WEST Miyajima Ferry

การเปลี่ยน

 • ・ หากซื้อ Rail Pass แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่จะเริ่มใช้บริการและระยะเวลาในการใช้บริการได้
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆ เมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การขอคืนเงิน

 • ・ สถานที่คืนเงิน : ต้องขอคืนเงิน ณ สถานที่ที่ออก Rail Pass ให้แก่คุณหรือสถานที่ที่คุณแลกเปลี่ยนเป็น Rail Pass เท่านั้น
 • ・ จำนวนเงินที่คืน : ราคาที่จำหน่ายหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (10% ของราคา : ขั้นต่ำ 220 เยนต่อ Rail Pass หนึ่งใบ)
 • ・ หากท่านเริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass ไปแล้วหรือตั๋วหมดอายุแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ・ ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ไม่มีรถไฟให้ใช้บริการ เกิดความล่าช้า หรือมีปัญหาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • ・ กรณีที่แลก MCO หรือ E-Ticket เป็นตั๋วไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆ เมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ・ มีเพียงเจ้าของตั๋ว Rail Pass เท่านั้นที่สามารถใช้งานตั๋วดังกล่าวได้
 • ・ เวลาที่ใช้ตั๋ว Rail Pass ท่านต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวและต้องแสดงให้พนักงานของ JR ได้เห็นเมื่อพนักงานขอดู
 • ・ ท่านจะไม่สามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ได้ หากตั๋วแม่เหล็กหลุดออกจากสมุด Rail Pass Book
 • ・ หากตั๋ว Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย พนักงานจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ให้แก่ท่านได้
 • ・ เงื่อนไขในการใช้งานตั๋ว Rail Pass จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขในการขนส่งของ JR-WEST และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • ・ เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • ・ หากพบว่าเงื่อนไขในการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ・ ข้อมูลที่ระบุ (รวมถึงราคา) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

[ประกาศ] เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟ Sanyo Shinkansen

 • ・ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป หากผู้โดยสารต้องการนำเอาสัมภาระที่มีขนาดทั้ง 3 ด้าน (กว้าง x ยาว x สูง) เกิน 160 ซม. แต่ไม่เกิน 250 ซม. (“สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ”) เข้าไปในรถไฟ Sanyo Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” เอาไว้ล่วงหน้าก่อนใช้บริการรถไฟ ผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษจำเป็นต้องใช้ตั๋วโดยสารและตั๋ว JR-WEST RAIL PASS ประเภทที่นั่งแบบจองล่วงหน้าในการเดินทาง หากใช้ตั๋ว JR-WEST RAIL PASS ประเภทที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าและต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องซื้อ “ตั๋วเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type” ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟหลักของ JR West อีกใบด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในสถานีรถไฟ
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับ “ตั๋วเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type”
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass