ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

[เดินทางแบบเที่ยวเดียว]ตั๋วเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type(ตัวเลือกเสริมแบบพิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type)

ซื้อล่วงหน้าหรือซื้อในวันที่จะใช้บริการก็ได้
 • ・ ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วใบนี้แบบแยกเฉพาะเพียงใบเดียวได้ ต้องใช้ร่วมกับตั๋วเดินทางแบบ Free Type (ตั๋วเดินทางแบบไม่จำกัดครั้งในเขตพื้นที่ที่กำหนด) สำหรับใช้บริการที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า เท่านั้น
 • ・ ในตอนซื้อ ผู้ซื้อจะต้องนำเอาตั๋วเดินทางแบบ Free Type ที่สามารถใช้บริการรถไฟ Sanyo Shinkansen (Shin-Osaka - Hakata) ได้ มาใช้ในการยืนยันด้วย

ตั๋วใบนี้เป็นตั๋วที่ใช้ในการสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” กรณีผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางแบบ Free Type สำหรับใช้บริการที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ Sanyo Shinkansen (Shin-Osaka - Hakata)

 • * หากผู้โดยสารต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ Tokaido - Sanyo - Kyushu Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” เอาไว้ล่วงหน้า
 • * หากผู้โดยสารมีตั๋วเดินทางแบบ Free Type ที่สามารถใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้และต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ ผู้โดยสารจะต้องสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” เอาไว้ล่วงหน้าด้วย

ราคา

・ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟหลักของ JR West
・ บริษัททัวร์รายหลักในเขต JR West

ระยะเวลาที่ใช้งานได้ ราคา
One-way ผู้ใหญ่ 1,000เยน / เด็ก 500เยน

การใช้บริการรถไฟ

: สามารถใช้งานได้
: ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
รถไฟ รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด (Shin-Osaka ↔ Hakata)
* รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen"
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ ▲*

* ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

ข้อมูลแนะนำต่าง ๆ

เงื่อนไขการจำหน่าย

[หน่วยการจำหน่าย]
 • ・ จำหน่ายให้ผู้โดยสาร 1 ใบ
[การใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ]
 • ・ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในการต่อรถหรือส่วนลดของใบรับส่วนลดประเภทต่าง ๆ ได้
[ข้อมูลอื่น ๆ]
 • ・ ในตอนที่ซื้อตั๋วใบนี้ ผู้ซื้อจะต้องแสดงตั๋วเดินทางแบบ Free Type ที่สามารถใช้บริการที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟ Sanyo Shinkansen (Shin-Osaka - Hakata) ได้ให้ผู้จำหน่ายดูด้วย * หากผู้โดยสารมีตั๋วเดินทางแบบ Free Type ที่สามารถใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้และต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ ผู้โดยสารจะต้องสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” เอาไว้ล่วงหน้าด้วย
 • ・ ผู้ซื้อจะสามารถซื้อตั๋วใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อ “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” ยังสามารถจองได้เท่านั้น (หาก “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” บนรถไฟที่ผู้โดยสารต้องการใช้บริการนั้นถูกสำรองเต็มแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถซื้อตั๋วใบนี้ได้)

การใช้ตั๋ว

 • ・ ผู้โดยสาร 1 ท่านสามารถใช้ตั๋วได้ 1 ใบต่อการเดินทางแบบเที่ยวเดียว 1 ครั้ง
 • ・ ผู้โดยสารจะสามารถใช้ตั๋วใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อใช้งานร่วมกับตั๋วเดินทางแบบ Free Type ที่ยังไม่เลยกำหนดอายุการใช้งานเท่านั้น
 • ・ ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋วใบนี้ในการเดินทางที่มีการต่อรถ 2 ขบวนขึ้นไปได้ แต่จะไม่สามารถลงรถระหว่างทางก่อนถึงจุดหมายที่กำหนดได้
  * ไม่สามารถใช้ตั๋วในการเดินทางที่มีการต่อรถแบบวนกลับไปมาในเส้นทางเดินรถได้ (ตัวอย่าง : ○ Shin-Osaka → Hiroshima → Shin-Iwakuni, × Shin-Osaka → Hiroshima → Higashi-Hiroshima)

การจองที่นั่ง

[การรับตั๋วที่จอง]
 • ・ ในตอนที่ซื้อ อย่าลืมรับตั๋วที่จองเอาไว้
[การยกเลิกการจอง (เลื่อนเวลาการใช้งานออกไป)]
 • ・ หากรับตั๋วที่จองเอาไว้แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
[การดำเนินการกรณีที่นั่งบนรถไฟที่ผู้โดยสารต้องการใช้บริการเต็มแล้ว]
 • ・ หากที่นั่งบนรถไฟที่ผู้โดยสารต้องการใช้บริการเต็มแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถซื้อตั๋วได้
[กรณีที่ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟขบวนอื่นก่อนถึงเวลาออกเดินทางของรถไฟที่จองเอาไว้]
 • ・ ในการขึ้นรถไฟ ผู้โดยสารจะต้องซื้อตั๋วค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของรถไฟ – ที่นั่งประเภทนั้น ๆ และต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แยกต่างหากตามเส้นทางเดินรถที่ใช้บริการ อนึ่ง ผู้โดยสารสามารถนำเอาตั๋วใบเดิมมาขอคืนเงินได้ที่สถานที่จำหน่ายตั๋วหรือจุดรับตั๋วโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากได้รับการรับรองว่ายังไม่ได้ใช้งานตั๋วดังกล่าว
[กรณีขึ้นรถไฟที่จองเอาไว้ไม่ทัน]
 • ・ ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้บริการรถไฟได้ทั้งในส่วนที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า กรณีที่ต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ ต้องซื้อตั๋วใบนี้แยกต่างหาก

การเปลี่ยน

[การดำเนินการกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน]
 • ・ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นของระยะเวลาการใช้งานได้เพียงแค่ 1 ครั้ง หากยังอยู่ภายในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ ณ เวลาที่แสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
 • ・ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนรถไฟจากขบวนที่จองเอาไว้ไปเป็นขบวนอื่นได้เพียงแค่ 1 ครั้ง หากยังไม่ถึงเวลาออกเดินทางของรถไฟขบวนที่จองเอาไว้ นอกจากนี้ รถไฟขบวนที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการจะต้องเป็นรถไฟที่ยังสามารถซื้อตั๋วได้และเป็นรถไฟที่ออกเดินทางภายในระยะเวลาที่ผู้โดยสารยังใช้งานตั๋วได้
 • ・ ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วไปเป็นตั๋วโดยสารประเภทอื่นได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาดำเนินการขอคืนเงินแล้วซื้อตั๋วที่ต้องการเอาไว้ล่วงหน้า
[การดำเนินการกรณีที่เริ่มใช้งานไปแล้ว]
 • ・ ผู้โดยสารไม่สามารถใช้บริการรถไฟเลยจุดหมายที่กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางและเส้นทางเดินรถได้ มิเช่นนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแยกต่างหาก

การดำเนินการกรณีพิเศษ

[การดำเนินการกรณีที่ผู้โดยสารทำตั๋วสูญหาย]
 • ・ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกตั๋วให้ผู้โดยสารใหม่อีกครั้งได้ กรณีที่ผู้โดยสารทำตั๋วสูญหาย

การขอคืนเงิน

การขอคืนเงินก่อนเริ่มใช้งานตั๋ว

 • ・ ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้งานได้ที่สถานที่จำหน่ายตั๋วก่อนที่จะถึงวันเริ่มต้นระยะเวลาการใช้งานหรือภายในระยะเวลาการใช้งานตั๋ว โดยทางเจ้าหน้าที่จะคืนเงินให้ในอัตราที่หักลบค่าธรรมเนียม 340 เยนจากราคาจำหน่าย

การขอคืนเงินหลังจากเริ่มใช้งานตั๋วไปแล้ว

 • ・ ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้หากเริ่มใช้งานตั๋วไปแล้ว

การขอคืนเงินเนื่องจากรถไฟไม่สามารถเดินรถได้หรือรถไฟเดินรถล่าช้า

 • ・ กรณีที่ผู้โดยสารขอคืนเงินครึ่งราคาหรือเต็มราคาในจำนวนเงินที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมรถไฟประเภท Limited Express เนื่องจากรถไฟไม่สามารถเดินรถได้ รถไฟเดินรถล่าช้า หรือเหตุผลอื่น ๆ ทางเจ้าหน้าที่จะคิดคำนวณเงินค่าตั๋วที่จะคืนให้โดยกำหนดให้ราคาหน้าตั๋วเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถคืนให้ได้และกำหนดให้จำนวนเงินเทียบเท่าค่าธรรมเนียมรถไฟประเภท Limited Express (ของเส้นทางเดินรถที่เป็นเหตุในการขอคืนเงิน) อยู่ที่ 1,000 เยน (เด็ก 500 เยน)
 • ・ ขอคืนเงินได้ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุในการขอคืนเงิน