• ・ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหลังจากวันที่ 16 มีนาคม 2024 (เวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น) ขอบเขตที่สามารถโดยสารได้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน

SANYO-SHINKANSEN One-way TicketSANYO-SHINKANSEN One-way Ticket

Prices

ขอบเขตการเดินรถที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
Osaka City
* คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้
Okayama,Kurashiki 5,100 เยน 2,550 เยน
Fukuyama,Onomichi 6,800 เยน 3,400 เยน
Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 7,900 เยน 3,950 เยน
Shin-Yamaguchi 9,400 เยน 4,700 เยน
Kokura,Hakata 10,900 เยน 5,450 เยน
Kokura,Hakata Okayama 8,900 เยน 4,450 เยน
Fukuyama,Onomichi 8,300 เยน 4,150 เยน
Kokura Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 5,300 เยน 2,650 เยน
Shin-Yamaguchi 2,600 เยน 1,300 เยน
Hakata Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 6,300 เยน 3,150 เยน
Shin-Yamaguchi 3,600 เยน 1,800 เยน

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้บริการด้วยตั๋ว SANYO-SHINKANSEN One-way Ticket ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • ท่านไม่สามารถใช้ SANYO-SHINKANSEN One-way Ticket ได้

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่น ๆเพิ่มด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ
รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด * รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen" รถไฟประเภท Limited Express / Express Train ในเขตพื้นที่ที่กำหนด รถไฟประเภท Special Rapid Services / Rapid Services / Local Services ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class
(Green Car)
 *1 *1 *3
ห้องส่วนตัว - - -
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
 *2 *5
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
 *2
 • * 1 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) และตั๋ว Express เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 2 ต้องซื้อตั๋ว Express แยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 3 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 5 สำหรับการใช้บริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่าย (เช่น A-Seat) ของรถไฟ Local รถไฟ Rapid และ รถไฟ Special Rapid ในพื้นที่คันไซ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

Temporary visitor's visa

ผู้ที่ต้องการใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket จะต้องถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

ผู้ที่ต้องการใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket จะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักระยะสั้น "短期滞在 (Temporary Visitor)"

* "短期滞在 (Temporary Visitor) " คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตให้ลูกค้ารายบุคคลซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั๋วเดียวกันมากกว่าหนึ่งใบในช่วงเวลาการใช้งานเดียวกัน

・ ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเพื่อขอรับ Pass

การซื้อตั๋ว Discounted One-way Ticket

* หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศบางรายที่กำหนด

การซื้อใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ผ่านตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • ขั้นตอน 1. ซื้อ Exchange Order (E-TICKET) ณ สถานที่จำหน่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
  • * เมื่อทางสถานที่จำหน่ายออก E-TICKET ให้แล้ว คุณต้องนำเอามาแลกเปลี่ยนภายใน 3 เดือน
 • ขั้นตอน 2. นำเอา E-TICKET มาแลกเป็นตั่ว Discounted One-way Ticket ณ จุดแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่น

* ไม่สามารถหาซื้อตั๋ว Discounted One-way Ticket ภายในประเทศญี่ปุ่นได้

การซื้อและการใช้งาน

 • · คุณสามารถหาซื้อและใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ได้ตลอดทั้งปี

การจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า

· ท่านสามารถจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าจากเครื่องจำหน่ายตั๋ว

การเปลี่ยน

 • · คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มใช้งานตั๋วได้เพียงหนึ่งครั้ง
 • · คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วเป็นตั๋วประเภทอื่นได้ หากต้องการเปลี่ยนตั๋ว ให้ดำเนินการขอคืนเงินแล้วซื้อตั๋วที่ต้องการใหม่
 • · คุณสามารถเปลี่ยนสถานีรถไฟต้นทางหรือปลายทางภายในเขตการเดินรถที่กำหนดได้เพียงหนึ่งครั้ง หากยังไม่ได้ใช้ตั๋วและตั๋วดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • · คุณสามารถเปลี่ยนขบวนรถไฟได้เพียงหนึ่งครั้ง แต่มีข้อแม้ว่าต้องเปลี่ยนก่อนที่รถไฟขบวนที่ต้องการใช้บริการนั้นจะออกเดินทาง นอกจากนี้ ตั๋วของรถไฟขบวนดังกล่าวต้องเป็นตั๋วที่ยังสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การขอคืนเงิน

 • · คุณสามารถขอคืนเงินได้ที่จุดแลกเปลี่ยนตั๋ว Discounted One-way Ticket เท่านั้น

  * คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดขอคืนเงินสำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนเงินในกรณีที่มีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมในการให้บริการ ความล่าช้าในการให้บริการ หรือปัญหาอื่นๆ

 • · จำนวนเงินที่คืน : ราคาที่จำหน่ายหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

  * ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

  • · กรณีที่ยังไม่มีการออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้าให้:

   560 เยน

  • · กรณีที่มีการออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้าให้แล้ว:

   หากขอคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันที่จะออกเดินทาง : 560 เยน
   หากขอคืนภายใน 1 วันก่อนถึงวันที่จะออกเดินทางหรือขอคืนก่อนถึงเวลาออกเดินทางภายในวันที่จะออกเดินทาง:
   30% ของค่าตั๋วแรกเริ่มที่ไม่ลดราคา (ดูตามวันที่ซื้อตั๋วในตอนแรก) + 220 เยน
   * อัตราต่ำสุดของค่าธรรมเนียมการดำเนินการ : 560 เยน

  • · หากขอคืนหลังจากเลยช่วงเวลาออกเดินทางของรถไฟ(ที่จองตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)ไปแล้วทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเท่ากับตั๋วรถไฟประเภท Limited Express ของขบวนนั้น ๆ
 • * คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หากใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ไปแล้วหรือตั๋วดังกล่าวเลยระยะเวลาการใช้งานไปแล้ว
 • * หากเป็น E-TICKET ที่ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนเป็นตั๋ว คุณสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่คุณซื้อตั๋ว(* ต้องเสียค่าดำเนินการ)

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • · มีเพียงผู้ถือตั๋ว Discounted One-way Ticket เท่านั้นที่จะสามารถใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ได้
 • ·ในการแลก E-TICKET เป็นตั๋ว ต้องแสดงหนังสือเดินทางของผู้ที่จะใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ด้วย *สามารถแลก E-TICKET ได้ไม่เกิน 1 ใบต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม
 • · เวลาใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ต้องแสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ของ JR ดูด้วย หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ
 • · หากตั๋ว Discounted One-way Ticket สูญหายหรือถูกขโมย ทางบริษัทจะไม่สามารถออกให้ใหม่ได้
 • · เงื่อนไขการใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขการขนส่งของ JR-WEST และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • · เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • · หากพบว่าข้อมูลในเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • · ข้อมูลที่ระบุ (รวมถึงราคา) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

[ประกาศ] เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟ Sanyo Shinkansen

 • ・ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป หากผู้โดยสารต้องการนำเอาสัมภาระที่มีขนาดทั้ง 3 ด้าน (กว้าง x ยาว x สูง) เกิน 160 ซม. แต่ไม่เกิน 250 ซม. (“สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ”) เข้าไปในรถไฟ Sanyo Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” เอาไว้ล่วงหน้าก่อนใช้บริการรถไฟ ผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษจำเป็นต้องใช้ตั๋วโดยสารและตั๋ว JR-WEST RAIL PASS ประเภทที่นั่งแบบจองล่วงหน้าในการเดินทาง หากใช้ตั๋ว JR-WEST RAIL PASS ประเภทที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าและต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องซื้อ “Unlimited Ride Oversized Baggage Ticket” ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟหลักของ JR West อีกใบด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในสถานีรถไฟ
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับ “ตั๋วเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type”
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass