แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

การเดินทางจากสนามบิน Kansai

แนะนำรถไฟด่วนพิเศษสายสนามบินคันไซ "Haruka" และรถไฟด่วนสายสนามบินคันไซ

เดินทางจาก Kansai International Airport อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่าคุ้มราคาด้วย JR-WEST !

การเดินทางจาก Kansai International Airport ถึงสถานีรถไฟ Kansai International Airport

ใช้นิ้วแตะขยายภาพเพื่อดูรายละเอียด

การเดินทางไปยังสถานีรถไฟแห่งหลัก

Kyoto
Kansai-airport
Kyoto
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
1 ชั่วโมง 15 นาที
Shin-Osaka
Kansai-airport
Shin-Osaka
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
50 นาที
Osaka
Kansai-airport
Osaka
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
45 นาที
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service
1 ชั่วโมง 5 นาที
Tennoji
Kansai-airport
Tennoji
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
35 นาที
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service
45 นาที
JR-Namba
Tennoji
JR-Namba
รถไฟฟ้าสายเดิม
5 นาที

รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”

เดินทางไปยัง Kyoto โดยตรง

* ผู้ที่จะใช้บริการต้องซื้อตั๋วขึ้นรถไฟและตั๋วพิเศษสำหรับใช้บริการรถไฟแบบ Limited Express ด้วย

Kansai Airport – Tennoji 35นาที
Kansai Airport – Osaka 45นาที
Kansai Airport – Shin-Osaka 50นาที
Kansai Airport – Kyoto 1ชั่วโมง15นาที

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

JR-WEST FREE WI-FI

คุณสามารถใช้บริการ JR-WEST FREE Wi-Fi ในรถไฟ Haruka ได้

Click here for details
  • รถไฟแบบที่นั่งธรรมดา รถไฟแบบที่นั่งธรรมดา
  • รถไฟแบบที่นั่งพิเศษ รถไฟแบบที่นั่งพิเศษ
  • พื้นที่สำหรับวางสัมภาระ พื้นที่สำหรับวางสัมภาระ

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่เดินทางจากสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนแรก รถไฟขบวนสุดท้าย
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 2
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 60
Kansai-airport ออกเดินทาง 6.31 น.
(ออกเดินทาง 6.40 น.)
ออกเดินทาง 22.16 น.
(ออกเดินทาง 22.16 น.)
Tennoji ถึงจุดหมาย 7.20 น.
(ถึงจุดหมาย 7.18 น.)
ถึงจุดหมาย 22.49 น.
(ออกเดินทาง 22.49 น.)
Osaka ถึงจุดหมาย 7.37 น.
(ถึงจุดหมาย 7.32 น.)
ถึงจุดหมาย 23.03 น.
(ออกเดินทาง 23.03 น.)
Shin-Osaka ถึงจุดหมาย 7.42 น.
(ถึงจุดหมาย 7.38 น.)
ถึงจุดหมาย 23.08 น.
(ออกเดินทาง 23.08 น.)
Kyoto ถึงจุดหมาย 8.11 น.
(ถึงจุดหมาย 8.02 น.)
ถึงจุดหมาย 23.32 น.
(ออกเดินทาง 23.32 น.)

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนแรก รถไฟขบวนสุดท้าย
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 1
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 59
Kyoto ออกเดินทาง 5.45 น.
(ออกเดินทาง 5.45 น.)
ออกเดินทาง 20.30 น.
(ออกเดินทาง 20.30 น.)
Shin-Osaka ออกเดินทาง 6.16 น.
(ออกเดินทาง 6.16 น.)
ออกเดินทาง 20.58 น.
(ออกเดินทาง 20.58 น.)
Shin-Osaka ออกเดินทาง 6.22 น.
(ออกเดินทาง 6.22 น.)
ออกเดินทาง 21.03 น.
(ออกเดินทาง 21.03 น.)
Tennoji ออกเดินทาง 6.37 น.
(ออกเดินทาง 6.38 น.)
ออกเดินทาง 21.21 น.
(ออกเดินทาง 21.18 น.)
Kansai-airport ถึงจุดหมาย 7.10 น.
(ถึงจุดหมาย 7.10 น.)
ถึงจุดหมาย 21.59 น.
(ถึงจุดหมาย 21.55 น.)

รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

ไป Osaka (Umeda / Tennoji) ไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยตรง !

* รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service ที่วิ่งระหว่าง Osaka – Hineno จะมีรถไฟ Kishuji Rapid Service มาเชื่อมต่อและวิ่งไปด้วย ระวังขึ้นรถไฟผิดขบวน

Kansai-airport - Osaka 1ชั่วโมง 5นาที
Kansai-airport - Tennoji 50นาที

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกที่เดินทางจากสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนแรก
วันธรรมดา (วันเสาร์ / วันหยุด)
รถไฟ Direct Rapid Service (รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service)
Kansai-airport ออกเดินทาง 5.50 น.
(ออกเดินทาง 5.54 น.)
Tennoji ถึงจุดหมาย 6.36 น.
(ถึงจุดหมาย 6.40 น.)
Osaka ถึงจุดหมาย 6.58 น.
(ถึงจุดหมาย 6.58 น.)

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนสุดท้ายที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนสุดท้าย
วันธรรมดา (วันเสาร์ / วันหยุด)
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

Osaka ออกเดินทาง 22.24 น.
(ออกเดินทาง 22.24 น.)
Tennoji ออกเดินทาง 22.45 น.
(ออกเดินทาง 22.45 น.)
Kansai-airport ถึงจุดหมาย 23.34 น.
(ถึงจุดหมาย 23.34 น.)

วิธีการดูจอแสดงข้อมูลการออกรถ

เมื่อผ่านช่องตรวจตั๋วแล้ว กรุณาดูจอแสดงข้อมูลการออกรถ ระวังดูจุดหมายปลายทางผิด

  • * ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2024 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป