แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

การเดินทางจากสนามบิน Kansai

แนะนำรถไฟด่วนพิเศษสายสนามบินคันไซ "Haruka" และรถไฟด่วนสายสนามบินคันไซ

เดินทางจาก Kansai International Airport อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่าคุ้มราคาด้วย JR-WEST !

การเดินทางจาก Kansai International Airport ถึงสถานีรถไฟ Kansai International Airport

ใช้นิ้วแตะขยายภาพเพื่อดูรายละเอียด

การเดินทางไปยังสถานีรถไฟแห่งหลัก

Kyoto
Kansai-airport
Kyoto
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
1 ชั่วโมง 20 นาที
Shin-Osaka
Kansai-airport
Shin-Osaka
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
50 นาที
Osaka
Kansai-airport
Osaka
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service
1 ชั่วโมง 5 นาที
Tennoji
Kansai-airport
Tennoji
รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”
35 นาที
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service
45 นาที
JR-Namba
Tennoji
JR-Namba
รถไฟฟ้าสายเดิม
5 นาที

รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”

เดินทางไปยัง Kyoto โดยตรง

* ผู้ที่จะใช้บริการต้องซื้อตั๋วขึ้นรถไฟและตั๋วพิเศษสำหรับใช้บริการรถไฟแบบ Limited Express ด้วย

Kansai Airport – Tennoji 35นาที
Kansai Airport – Shin-Osaka 50นาที
Kansai Airport – Kyoto 1ชั่วโมง20นาที

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

JR-WEST FREE WI-FI

คุณสามารถใช้บริการ JR-WEST FREE Wi-Fi ในรถไฟ Haruka ได้

Click here for details
  • รถไฟแบบที่นั่งธรรมดา รถไฟแบบที่นั่งธรรมดา
  • รถไฟแบบที่นั่งพิเศษ รถไฟแบบที่นั่งพิเศษ
  • พื้นที่สำหรับวางสัมภาระ พื้นที่สำหรับวางสัมภาระ

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่เดินทางจากสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนแรก รถไฟขบวนสุดท้าย
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 2
ตลอดทั้งวัน
Haruka ขบวนที่ 60
Kansai-airport ออกเดินทาง 6.30 น.
(ออกเดินทาง 6.40 น.)
ออกเดินทาง 22.16 น.
Tennoji ถึงจุดหมาย 7.15 น.
(ถึงจุดหมาย 7.18 น.)
ถึงจุดหมาย 22.49 น.
Shin-Osaka ถึงจุดหมาย 7.37 น.
(ถึงจุดหมาย 7.37 น.)
ถึงจุดหมาย 23.07 น.
Kyoto ถึงจุดหมาย 8.02 น.
(ถึงจุดหมาย 8.02 น.)
ถึงจุดหมาย 23.32 น.

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนแรก รถไฟขบวนสุดท้าย
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 1
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 59
Kyoto ออกเดินทาง 5.45 น.
(ออกเดินทาง 5.45 น.)
ออกเดินทาง 20.30 น.
(ออกเดินทาง 20.30 น.)
Shin-Osaka ออกเดินทาง 6.17 น.
(ออกเดินทาง 6.17 น.)
ออกเดินทาง 21.00 น.
(ออกเดินทาง 21.00 น.)
Tennoji ออกเดินทาง 6.38 น.
(ออกเดินทาง 6.38 น.)
ออกเดินทาง 21.21 น.
(ออกเดินทาง 21.18 น.)
Kansai-airport ถึงจุดหมาย 7.10 น.
(ถึงจุดหมาย 7.10 น.)
ถึงจุดหมาย 21.59 น.
(ถึงจุดหมาย 21.55 น.)

รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

ไป Osaka (Umeda / Tennoji) ไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยตรง !

* รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service ที่วิ่งระหว่าง Osaka – Hineno จะมีรถไฟ Kishuji Rapid Service มาเชื่อมต่อและวิ่งไปด้วย ระวังขึ้นรถไฟผิดขบวน

Kansai-airport - Osaka 1ชั่วโมง 5นาที
Kansai-airport - Tennoji 45นาที

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกที่เดินทางจากสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนแรก
วันธรรมดา (วันเสาร์ / วันหยุด)
รถไฟ Direct Rapid Service (รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service)
Kansai-airport ออกเดินทาง 5.50 น.
(ออกเดินทาง 5.54 น.)
Tennoji ถึงจุดหมาย 6.38 น.
(ถึงจุดหมาย 6.40 น.)
Osaka ถึงจุดหมาย 7.03 น.
(ถึงจุดหมาย 7.02 น.)

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนสุดท้ายที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

รถไฟขบวนสุดท้าย
วันธรรมดา (วันเสาร์ / วันหยุด)
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

Osaka ออกเดินทาง 22.24 น.
(ออกเดินทาง 22.24 น.)
Tennoji ออกเดินทาง 22.44 น.
(ออกเดินทาง 22.44 น.)
Kansai-airport ถึงจุดหมาย 23.35 น.
(ถึงจุดหมาย 23.36 น.)

วิธีการดูจอแสดงข้อมูลการออกรถ

เมื่อผ่านช่องตรวจตั๋วแล้ว กรุณาดูจอแสดงข้อมูลการออกรถ ระวังดูจุดหมายปลายทางผิด

  • * ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2019 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป