แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

การเดินทางจาก Kansai International Airport

แนะนำรถไฟด่วนพิเศษสายสนามบินคันไซ "Haruka" และรถไฟด่วนสายสนามบินคันไซ

รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”

รถไฟ Kansai Airport Limited Express “Haruka”

เดินทางไปยัง Kyoto โดยตรง
* ผู้ที่จะใช้บริการต้องซื้อตั๋วขึ้นรถไฟและตั๋วพิเศษสำหรับใช้บริการรถไฟแบบ Limited Express ด้วย
Kansai Airport – Tennoji35นาที
Kansai Airport – Shin-Osaka50นาที
Kansai Airport – Kyoto1ชั่วโมง20นาที

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

JR-WEST FREE WI-Fi

คุณสามารถใช้บริการ JR-WEST FREE Wi-Fi ในรถไฟ Haruka ได้
Click here for details
  • รถไฟแบบที่นั่งธรรมดารถไฟแบบที่นั่งธรรมดา
  • รถไฟแบบที่นั่งพิเศษรถไฟแบบที่นั่งพิเศษ
  • พื้นที่สำหรับวางสัมภาระพื้นที่สำหรับวางสัมภาระ

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่เดินทางจากสถานีรถไฟ
JR Kansai International Airport

 รถไฟขบวนแรกรถไฟขบวนสุดท้าย
 วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
ตลอดทั้งวัน
Haruka ขบวนที่ 2Haruka ขบวนที่ 60
Kansai-airport ออกเดินทาง 6.30 น.
(ออกเดินทาง 6.40 น.)
ออกเดินทาง 22.16 น.
Tennoji ถึงจุดหมาย 7.15 น.
(ถึงจุดหมาย 7.18 น.)
ถึงจุดหมาย 22.49 น.
Shin-Osaka ถึงจุดหมาย 7.37 น.
(ถึงจุดหมาย 7.37 น.)
ถึงจุดหมาย 23.07 น.
Kyoto ถึงจุดหมาย 8.02 น.
(ถึงจุดหมาย 8.02 น.)
ถึงจุดหมาย 23.32 น.

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟ
JR Kansai International Airport

 รถไฟขบวนแรกรถไฟขบวนสุดท้าย
 วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
วันธรรมดา
(วันเสาร์ / วันหยุด)
Haruka ขบวนที่ 1Haruka ขบวนที่ 59
Kyoto ออกเดินทาง 5.45 น.
(ออกเดินทาง 5.45 น.)
ออกเดินทาง 20.30 น.
(ออกเดินทาง 20.30 น.)
Shin-Osaka ออกเดินทาง 6.17 น.
(ออกเดินทาง 6.17 น.)
ออกเดินทาง 21.00 น.
(ออกเดินทาง 21.00 น.)
Tennoji ออกเดินทาง 6.38 น.
(ออกเดินทาง 6.38 น.)
ออกเดินทาง 21.21 น.
(ออกเดินทาง 21.18 น.)
Kansai-airport ถึงจุดหมาย 7.10 น.
(ถึงจุดหมาย 7.10 น.)
ถึงจุดหมาย 21.59 น.
(ถึงจุดหมาย 21.55 น.)
Hello Kitty HARUKA

รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

ไป Osaka (Umeda / Tennoji)
ไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยตรง !
* รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service ที่วิ่งระหว่าง Osaka – Hineno จะมีรถไฟ Kishuji Rapid Service มาเชื่อมต่อและวิ่งไปด้วย ระวังขึ้นรถไฟผิดขบวน
Kansai-airport - Osaka1ชั่วโมง 5นาที
Kansai-airport - Tennoji45นาที

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนแรกที่เดินทางจากสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

 รถไฟขบวนแรก
 วันธรรมดา (วันเสาร์ / วันหยุด)
รถไฟ Direct Rapid Service (รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service)
Kansai-airportออกเดินทาง 5.50 น.
(ออกเดินทาง 5.54 น.)
Tennoji ถึงจุดหมาย 6.38 น.
(ถึงจุดหมาย 6.40 น.)
Osakaถึงจุดหมาย 7.03 น.
(ถึงจุดหมาย 7.02 น.)

ช่วงเวลาของรถไฟขบวนสุดท้ายที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟ JR Kansai International Airport

 รถไฟขบวนสุดท้าย
 วันธรรมดา (วันเสาร์ / วันหยุด)
รถไฟ Kansai International Airport Rapid Service

Osaka ออกเดินทาง 22.24 น.
(ออกเดินทาง 22.24 น.)
Tennoji ออกเดินทาง 22.44 น.
(ถึงจุดหมาย 22.44 น.)
Kansai-airport ถึงจุดหมาย 23.35 น.
(ถึงจุดหมาย 23.36 น.)
วิธีการดูจอแสดงข้อมูลการออกรถ
เมื่อผ่านช่องตรวจตั๋วแล้ว กรุณาดูจอแสดงข้อมูลการออกรถ ระวังดูจุดหมายปลายทางผิด

Timetable

* ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2019 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ระยะเวลาในการเดินทางที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาที่คาดการณ์โดยทั่วไป

ย้อนกลับ

สิทธิพิเศษ

JR-WEST
RAIL PASS

  • ขึ้นรถไฟซันโยชินคันเซ็นหรือรถไฟด่วนพิเศษในภูมิภาค Kansai และเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างไม่จำกัดครั้ง !
  • มีบริการจองตั๋วแบบออนไลน์ที่สะดวกและคุ้มค่า !
  • รับตั๋วได้ง่าย ใช้งานได้ทันทีเมื่อมาถึงสนามบิน Kansai !
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่