<ข้อควรระวัง> เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาวางจำหน่าย ฯลฯ

 • ・ ราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)
 • ・ การจำหน่ายที่สถานีรถไฟในประเทศญี่ปุ่นจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)
 • ・ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

HARUKA One-way TicketHARUKA One-way Ticket

ราคา

■ ราคาเมื่อซื้อก่อนวันที่ 30 กันยายน 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)

ขอบเขตการเดินรถที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
Kansai-airport Tennoji * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 1,200 เยน 600 เยน
Osaka, Shin-Osaka * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 1,600 เยน 800 เยน
Kyoto * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 1,800 เยน 900 เยน
Kobe * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 1,700 เยน 850 เยน
Nara 1,600 เยน 800 เยน

■ ราคาเมื่อซื้อหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)

ขอบเขตการเดินรถที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
Kansai-airport Tennoji * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 1,300 เยน 650 เยน
Osaka, Shin-Osaka * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 1,800 เยน 900 เยน
Kyoto * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 2,200 เยน 1,100 เยน
Kobe * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 2,000 เยน 1,000 เยน
Nara 1,800 เยน 900 เยน

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้บริการด้วย HARUKA One-way Ticket ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่น ๆเพิ่มด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ
รถไฟ Kansai-Airport Express "HARUKA" รถไฟประเภท Limited Express ยกเว้นรถไฟ Kansai-Airport Express "HARUKA" รถไฟประเภท Special Rapid Services / Rapid Services / Local Services ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class
(Green Car)
 *1 *1 *3
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
 *2 *4
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
 *2 *5
 • * 1 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) และตั๋ว Express เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 2 ต้องซื้อตั๋ว Express แยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 3 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากต้องการใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
  สำหรับการจองหรือใช้บริการ "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

SANYO-SHINKANSEN One-way TicketSANYO-SHINKANSEN One-way Ticket

Prices

■ ราคาเมื่อซื้อก่อนวันที่ 30 กันยายน 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)

ขอบเขตการเดินรถที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
Shin-Osaka
* คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้
Okayama,Kurashiki 5,000 เยน 2,500 เยน
Fukuyama,Onomichi 6,500 เยน 3,250 เยน
Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 7,500 เยน 3,750 เยน
Shin-Yamaguchi 9,000 เยน 4,500 เยน
Kokura,Hakata 10,500 เยน 5,250 เยน
Kokura,Hakata Okayama,Kurashiki 8,500 เยน 4,250 เยน
Fukuyama,Onomichi 8,000 เยน 4,000 เยน
Kokura Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 5,000 เยน 2,500 เยน
Shin-Yamaguchi 2,500 เยน 1,250 เยน
Hakata Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 6,000 เยน 3,000 เยน
Shin-Yamaguchi 3,500 เยน 1,750 เยน

■ ราคาเมื่อซื้อหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)

ขอบเขตการเดินรถที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
Shin-Osaka
* คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้
Okayama,Kurashiki 5,100 เยน 2,550 เยน
Fukuyama,Onomichi 6,800 เยน 3,400 เยน
Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 7,900 เยน 3,950 เยน
Shin-Yamaguchi 9,400 เยน 4,700 เยน
Kokura,Hakata 10,900 เยน 5,450 เยน
Kokura,Hakata Okayama,Kurashiki 8,900 เยน 4,450 เยน
Fukuyama,Onomichi 8,300 เยน 4,150 เยน
Kokura Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 5,300 เยน 2,650 เยน
Shin-Yamaguchi 2,600 เยน 1,300 เยน
Hakata Hiroshima * คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้ 6,300 เยน 3,150 เยน
Shin-Yamaguchi 3,600 เยน 1,800 เยน

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้บริการด้วยตั๋ว SANYO-SHINKANSEN One-way Ticket ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่น ๆเพิ่มด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ
รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด * รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen" รถไฟประเภท Limited Express / Express Train ในเขตพื้นที่ที่กำหนด รถไฟประเภท Special Rapid Services / Rapid Services / Local Services ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class
(Green Car)
 *1 *1 *3
ห้องส่วนตัว - - -
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
 *2 *4
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
 *2 *5
 • * 1 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) และตั๋ว Express เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 2 ต้องซื้อตั๋ว Express แยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 3 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากต้องการใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
  สำหรับการจองหรือใช้บริการ "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

THUNDERBIRD One-way TicketTHUNDERBIRD One-way Ticket

Prices

ขอบเขตการเดินรถที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ เด็ก
OSAKA
* คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้
Fukui 5,000 เยน 2,500 เยน
Kanazawa 6,000 เยน 3,000 เยน
Toyama 7,000 เยน 3,500 เยน
KYOTO
* คลิกที่นี่เพื่อดูสถานีรถไฟต้นทาง/ปลายทางที่ใช้บริการได้
Fukui 4,200 เยน 2,100 เยน
Kanazawa 5,500 เยน 2,750 เยน
Toyama 6,500 เยน 3,250 เยน

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้บริการด้วยตั๋ว THUNDERBIRD One-way Ticket ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่น ๆเพิ่มด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ
รถไฟ Limited Express "THUNDERBIRD" รถไฟหัวกระสุน "HOKURIKU SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด (Kanazawa ⇔ Toyama) รถไฟประเภท Limited Express ยกเว้นรถไฟ THUNDERBIRD รถไฟประเภท Special Rapid Services / Rapid Services / Local Services ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
ประเภท GranClass - *1 - -
ตู้รถไฟชั้น First Class
(Green Car)
 *2 *2 *2 *4
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
  *3 *5
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
  *3 *6
 • * 1 ต้องมีตั๋ว GranClass แยกต่างหากอีกใบ
 • * 2 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) และตั๋ว Express เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 3 ต้องซื้อตั๋ว Express แยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 4 ต้องซื้อตั๋วตู้รถไฟชั้น First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 5 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 6 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากต้องการใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
  สำหรับการจองหรือใช้บริการ "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

Temporary visitor's visa

ผู้ที่ต้องการใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket จะต้องถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

ผู้ที่ต้องการใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket จะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักระยะสั้น "短期滞在 (Temporary Visitor)"

* "短期滞在 (Temporary Visitor) " คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตให้ลูกค้ารายบุคคลซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั๋วเดียวกันมากกว่าหนึ่งใบในช่วงเวลาการใช้งานเดียวกัน

การซื้อตั๋ว Discounted One-way Ticket

* หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศบางรายที่กำหนด

กรุณาซื้อ Exchange Order (E-TICKET) จากตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

 • ขั้นตอน 1. ซื้อ Exchange Order (E-TICKET) จากสถานที่จำหน่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
  • * เมื่อทางสถานที่จำหน่ายออก E-TICKET ให้แล้ว คุณต้องนำเอามาแลกเปลี่ยนภายใน 3 เดือน
 • ขั้นตอน 2. นำเอา E-TICKET มาแลกเป็นตั่ว Discounted One-way Ticket ณ จุดแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่น

* ไม่สามารถหาซื้อตั๋ว Discounted One-way Ticket ภายในประเทศญี่ปุ่นได้

* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น) สามารถซื้อ HARUKA One-way Ticket ได้ที่ “JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION”
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION”

การซื้อและการใช้งาน

 • · คุณสามารถหาซื้อและใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ได้ตลอดทั้งปี
 • · หากต้องการซื้อตั๋ว Discounted One-way Ticket คุณต้องซื้อล่วงหน้าภายใน 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการวันแรก

การสำรองที่นั่งล่วงหน้า

·คุณสามารถซื้อตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้จาเครื่องจําหน่ยตั๋วหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ

* คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าจาเครื่องจําหน่ยตั๋ว

การเปลี่ยน

 • · คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มใช้งานตั๋วได้เพียงหนึ่งครั้ง
 • · คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วเป็นตั๋วประเภทอื่นได้ หากต้องการเปลี่ยนตั๋ว ให้ดำเนินการขอคืนเงินแล้วซื้อตั๋วที่ต้องการใหม่
 • · คุณสามารถเปลี่ยนสถานีรถไฟต้นทางหรือปลายทางภายในเขตการเดินรถที่กำหนดได้เพียงหนึ่งครั้ง หากยังไม่ได้ใช้ตั๋วและตั๋วดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • · คุณสามารถเปลี่ยนขบวนรถไฟได้เพียงหนึ่งครั้ง แต่มีข้อแม้ว่าต้องเปลี่ยนก่อนที่รถไฟขบวนที่ต้องการใช้บริการนั้นจะออกเดินทาง นอกจากนี้ ตั๋วของรถไฟขบวนดังกล่าวต้องเป็นตั๋วที่ยังหาซื้อได้และยังสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การขอคืนเงิน

 • · คุณสามารถขอคืนเงินได้ที่จุดแลกเปลี่ยนตั๋ว Discounted One-way Ticket เท่านั้น

  * คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดขอคืนเงินสำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนเงินในกรณีที่มีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมในการให้บริการ ความล่าช้าในการให้บริการ หรือปัญหาอื่นๆ

 • · จำนวนเงินที่คืน : ราคาที่จำหน่ายหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

  * ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

  • · กรณีที่ยังไม่มีการออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้าให้:

   560 เยน

  • · กรณีที่มีการออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้าให้แล้ว:

   หากขอคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันที่จะออกเดินทาง : 560 เยน
   หากขอคืนภายใน 1 วันก่อนถึงวันที่จะออกเดินทางหรือขอคืนก่อนถึงเวลาออกเดินทางภายในวันที่จะออกเดินทาง:
   30% ของค่าตั๋วแรกเริ่มที่ไม่ลดราคา (ดูตามวันที่ซื้อตั๋วในตอนแรก) + 220 เยน
   * อัตราต่ำสุดของค่าธรรมเนียมการดำเนินการ : 560 เยน

  • · หากขอคืนหลังจากเลยช่วงเวลาออกเดินทางของรถไฟ(ที่จองตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)ไปแล้วทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเท่ากับตั๋วรถไฟประเภท Limited Express ของขบวนนั้น ๆ
   * ในกรณีที่เป็นตั๋ว SANYO-SHINKANSEN One-way Ticket ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนขบวนรถ 2 ขบวนขึ้นไป ก็จะนับเป็นแค่ 1 ขบวนเท่านั้น
 • * คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หากใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ไปแล้วหรือตั๋วดังกล่าวเลยระยะเวลาการใช้งานไปแล้ว
 • * หากเป็น E-TICKET ที่ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนเป็นตั๋ว คุณสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่คุณซื้อตั๋ว

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • · มีเพียงผู้ถือตั๋ว Discounted One-way Ticket เท่านั้นที่จะสามารถใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ได้
 • ·ในการแลก E-TICKET เป็นตั๋ว ต้องแสดงหนังสือเดินทางของผู้ที่จะใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ด้วย
 • · เวลาใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket ต้องแสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ของ JR ดูด้วย หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ
 • · หากตั๋ว Discounted One-way Ticket สูญหายหรือถูกขโมย ทางบริษัทจะไม่สามารถออกให้ใหม่ได้
 • · เงื่อนไขการใช้ตั๋ว Discounted One-way Ticket จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขการขนส่งของ JR-WEST และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • · เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • · หากพบว่าข้อมูลในเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • · ข้อมูลที่ระบุ (รวมถึงราคา) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2023 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass