ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

<ประกาศ> การปรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ・ มีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2024 (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น)
  สำหรับลูกค้าที่ซื้อ PASS ไว้ล่วงหน้า สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป
  ท่านสามารถใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้าของรถไฟขบวนที่ที่นั่งเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมดได้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำและสิทธิประโยชน์สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำและสิทธิประโยชน์

 • ・ คุณสามารถใช้ Tottori-Matsue Pass ในการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดครั้งในพื้นที่ที่ระบุบนแผนที่
 • ・ รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้;
 • ・ ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า บนรถไฟประเภท Limited Express:SUPER HAKUTO,SUPER INABA,YAKUMO และ อื่นๆ
 • * ในกรณีที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
  E-TICKET ที่ซื้อก่อนวันที่ 15 มีนาคม จะไม่สามารถจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้ แต่จะสามารถนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้ ในกรณีที่ภายในรถไฟมีที่นั่งว่าง
 • * รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด จะไม่มีที่นั่งแบบไม่ต้องจอง
  สามารถดูรายละเอียดรถไฟที่ ที่นั่งเป็นแบบจองล่วงหน้าทั้งหมดได้ ที่นี่
 • ・ ลูกค้าที่มาสนามบิน Yonago และต้องเปลี่ยน Exchange Order (E-TICKET) จะต้องไปที่สถานี Sakaiminato หรือ Yonago

ราคา

3 วัน
ผู้ใหญ่ 4,000เยน
เด็ก 2,000เยน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 • โปรดรับทราบด้วยว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วและ วิธีการจอง / รับตั๋วตามความเหมาะสม
 • - ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
 • - เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
  • * ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี
  • * หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
  • * เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี
  • * หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้ :
   • 1. กรณีที่เด็กเล็กใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ด้วยตนเอง
   • 2. กรณีที่เด็กเล็กเดินทางด้วยตนเอง

การใช้บริการรถไฟ

 • สามารถใช้ Tottori-Matsue Pass ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • ไม่สามารถใช้ Tottori-Matsue Pass ได้

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่นเพิ่มเติมด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ รถไฟ Limited Express / Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟแบบนอน ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1  *2 *4 *3 *2
 • *1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class) และซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *2 ในกรณีที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
  E-TICKET ที่ซื้อก่อนวันที่ 15 มีนาคม จะไม่สามารถจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้ แต่จะสามารถนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้ ในกรณีที่ภายในรถไฟมีที่นั่งว่าง
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class)สำหรับรถไฟธรรมดา เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด จะไม่มีที่นั่งแบบไม่ต้องจอง สามารถดูรายละเอียดรถไฟที่ ที่นั่งเป็นแบบจองล่วงหน้าทั้งหมดได้ ที่นี่
รถไฟ รถไฟ Limited Express /
Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟแบบนอน ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1  *2 *4
รถไฟ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *3 *2
 • *1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class) และซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *2 ในกรณีที่ต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง Green (First Class)สำหรับรถไฟธรรมดา เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด จะไม่มีที่นั่งแบบไม่ต้องจอง สามารถดูรายละเอียดรถไฟที่ ที่นั่งเป็นแบบจองล่วงหน้าทั้งหมดได้ ที่นี่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

วีซ่าของผู้พำนักระยะสั้น (Temporary Visitor)

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างชาติ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับสถานภาพเป็น "短期滞在 (Temporary Visitor) "

* "短期滞在 (Temporary Visitor) " คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

- ไม่อนุญาตให้ลูกค้ารายบุคคลซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั๋วเดียวกันมากกว่าหนึ่งใบในช่วงเวลาการใช้งานเดียวกัน

・ ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเพื่อขอรับ Pass

การซื้อ Rail Pass

การซื้อใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ผ่านตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • ขั้นตอน 1. ซื้อ Exchange Order (E-TICKET) ณ สถานที่จำหน่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
  • * เมื่อทางสถานที่จำหน่ายออก E-TICKET ให้แล้ว คุณต้องนำเอามาแลกเปลี่ยนภายใน 3 เดือน
 • ขั้นตอน 2. หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้แสดง E-TICKET กับหนังสือเดินทาง ณ สถานที่แลกเปลี่ยน จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่สำคัญลงในแบบฟอร์มและแลกเปลี่ยนเป็น Pass

การซื้อและการใช้งาน

 • ・ ท่านสามารถหาซื้อและใช้งานตั๋ว Rail Pass ได้ตลอดทั้งปี
 • ・ ตั๋ว Rail Pass เป็นตั๋วที่ต้องใช้ติดต่อกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ・ Pass เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 0:00 ของวันแรกไปจนถึง 24:00 ของวันสุดท้าย (เขตเวลา JST)
 • อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาของการใช้บัตรได้หมดอายุลงขณะโดยสารรถไฟในวันสุดท้าย Rail Pass
 • จะมีอายุการใช้งานไปจนกว่าผู้โดยสารจะออกจากตัวสถานี รวมถึงค่าตั๋วโดยสารด้วยเช่นกัน
 • จะยังใช้ได้จนกว่าผู้โดยสารจะออกจากรถไฟ

การจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า

 • ・ ท่านสามารถจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ
 • คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าจากเครื่องจำหน่ายตั๋ว
 • ・ ท่านสามารถจองที่นั่งออนไลน์ได้ หากจอง Pass จาก JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
 • * สำหรับ Pass ที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสำรองที่นั่ง ต้องสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายตั๋ว JR จากการจองที่ 7

การเปลี่ยน

 • · หลังจากทำการเปลี่ยนใบแลกตั๋ว (Exchange Order) แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่จะเริ่มใช้บริการ ระยะเวลา และประเภทของ Rail Pass ในการใช้บริการได้
 • · ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้งานได้ แม้ว่าจะไม่มีรถไฟให้บริการ หรือเกิดเหตุล่าช้าขึ้นก็ตาม

การขอคืนเงิน

 • · ใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ที่เปลี่ยนไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)
  ในกรณีที่ทำการเปลี่ยนเป็น Rail Pass ตัวจริงแล้ว จะสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสถานที่ที่เปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ไม่สามารถนำ Pass ที่แลกเป็นตัวจริงแล้ว ไปขอคืนเงินกับบริษัททัวร์ที่ท่านซื้อ Rail Pass ด้วยได้)
 • · จำนวนเงินที่คืน : ราคาที่จำหน่ายหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (10% ของราคา : ขั้นต่ำ 220 เยนต่อ Rail Pass หนึ่งใบ)
 • · หากท่านเริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass ไปแล้วหรือตั๋วหมดอายุแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • · ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ไม่มีรถไฟให้ใช้บริการ เกิดความล่าช้า หรือมีปัญหาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • · บัตร Rail Pass ใช้ได้เฉพาะกับเจ้าของบัตร Rail Pass เท่านั้น
 • · เมื่อใช้บัตร Rail Pass คุณต้องพกหนังสือเดินทางติดตัวและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ JR หากมีการร้องขอ
 • · บัตร Rail Pass จะไม่ออกให้ใหม่ แม้ว่าจะสูญหายหรือถูกโจรกรรมก็ตาม
 • · เงื่อนไขการใช้บัตร Rail Pass เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของ JR West และกฎหมายญี่ปุ่น
 • · เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • · หากพบว่าข้อมูลในเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • · ข้อมูลที่แสดง (รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2024 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass