แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

 • JR-WEST

การเดินทางจากสนามบิน Kansai

Introduction of Kansai-airport Station

แผนที่ภายในสถานีรถไฟ

การเดินทางจาก Kansai International Airport ถึงสถานีรถไฟ Kansai International Airport

ใช้นิ้วแตะขยายภาพเพื่อดูรายละเอียด

เกี่ยวกับไอคอนที่กำลังใช้งาน

 • JR Ticket Office (Midori-no-madoguchi) JR Ticket Office (Midori-no-madoguchi)
 • Vending machine Vending machine
 • Toilets Toilets
 • Wheelchair-accessible toilets Wheelchair-accessible toilets
 • Elevator Elevator
 • Automated external defibrillator (AED) Automated external defibrillator (AED)
 • Location of station stamp Location of station stamp
 • Track number Track number
 • Ticket gate Ticket gate
 • Name of
Ticket gate Name of Ticket gate
 • Escalator Escalator
 • Free public wireless LAN Free public wireless LAN

แนะนำที่จำหน่ายตั๋ว แนะนำที่จำหน่ายตั๋ว

คุณสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถไฟประเภทต่างๆได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสีเขียว (Ticket Office)

เวลาทำการ
5.30 น. - 23.00 น.