ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass

ไปด้วยกันพร้อมกับ Haruka! ไปด้วยกันพร้อมกับ Haruka!

สามารถใชบ้ รกิ ารรถไฟด่วนพิเศษ "ฮารุกะ" ได้อย่างสะดวกด้วยการรบั "ตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า" ที่เคร่อื งแลกตั๋วซึ่งให้บรกิ ารเฉพาะสำหรบั ผลิตภัณฑ์นี้เสน้ ทางให้บรกิ ารของฮารุกะคือ
สนามบินคันไซ → โอซาก้า โดยเซ็ตสถานที่ท่องเที่ยวจะแตกต่างกันไปตามตัวแทนท่องเที่ยวที่จำหน่าย

เพลิดเพลินอย่างสุดคุ้มใน โอซาก้า (อุเมดะ) ด้วยเซ็ต ที่มีตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่น พิเศษ! *ภาพทั้งหมดนใี้ ช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น *เนื้อหาที่เผยแพร่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2024 *ราคาสำหรับเซ็ตที่มี "ตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่นพิเศษ (ท่าอากาศยานคันไซ → โอซาก้า)" เพลิดเพลินอย่างสุดคุ้มใน โอซาก้า (อุเมดะ) ด้วยเซ็ต ที่มีตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่น พิเศษ! *ภาพทั้งหมดนใี้ ช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น *เนื้อหาที่เผยแพร่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2024 *ราคาสำหรับเซ็ตที่มี "ตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่นพิเศษ (ท่าอากาศยานคันไซ → โอซาก้า)"

 • ❶LUCUA osaka

  ราคาเซ็ต รวมตั๋ว บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 เยน 2,000เยน ราคาเซ็ต รวมตั๋ว บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 เยน 2,000เยน

  อาคารแฟชั่นซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีโอซาก้า ที่สามารถแวะมาได้อย่างสะดวกง่ายดาย ที่นมีี่ร้านค้าต่างๆ เรียงราย ซึ่งให้บริการในรูปแบบ "ความหรูหราที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน" และ "ไลฟ์สไตล์ที่ปราณีตด้วยรสนิยมอันละเอียดลออ"

  สามารถแลกรับบัตรกำนัลได้ทปี่ ระชาสัมพันธ์ของ
  LUCUA 1100 ช้นั 2
  เวลาที่ทำการแลกรับ: 10:30 - 20:30 น.

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ❷Osaka Station City

  ราคาเซ็ต รวมตั๋ว "Ichi ROKU Gourmet" ร้านอาหารชั้น 16 ตั๋วอาหารมูลค่า 1,300 เยน 2,200เยน ราคาเซ็ต รวมตั๋ว "Ichi ROKU Gourmet" ร้านอาหารชั้น 16 ตั๋วอาหารมูลค่า 1,300 เยน 2,200เยน

  ที่ "Ichi ROKU Gourmet" ช้นั ร้านอาหารบนช้นั 16 ของอาคารเซาธ์เกตนี้ สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย อย่างการเลือกรับประทานของอร่อยทั้งอาหารญปีุ่นอาหารจีน และอาหารตะวันตก, ยกระดับการรับประทานอาหาร, การรับประทานอาหารที่กำลังอินเทรนด์

  สามารถแลกรับคูปองได้ที่ "Bar Del Sole"
  โทคิโนะฮิโรบะ ชั้น 5
  เวลาที่ทำการแลกรับ: 9:00 - 23:00 น.

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ❸EKI MARCHÉ OSAKA

  ราคาเซ็ต รวมตั๋ว คูปองมูลค่า 1,000 เยน 2,000เยน ราคาเซ็ต รวมตั๋ว คูปองมูลค่า 1,000 เยน 2,000เยน

  พื้นที่การค้าภายในสถานีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของ JR West ตั้งอยู่ติดกับประตูทางออกซากุระบาชิของสถานีโอซาก้า ที่นี่มีร้านค้าหลากหลายให้บริการ เช่น อาหารแบบTake out, อาหารเครื่องดื่ม, สินค้าแฟช่นั เบ็ดเตล็ด และอื่นๆ

  สามารถแลกรับคูปองได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ใน EKI MARCHÉ OSAKA
  เวลาที่ทำการแลกรับ: 10:00 - 22:00 น.

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ❹Have Fun in Kansai
  (แบบเลือก3 สถานที่)

  ราคาเซ็ต รวมตั๋ว 4,200เยน ราคาเซ็ต รวมตั๋ว 4,200เยน

  E-Ticket ที่สามารถใช้งานได้อย่างสุดคุ้มด้วย QR Code เพียงอันเดียว ใช้งานได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และร้านอาหาร

  โปรดแสดง QR code เพื่อแลกรับตั๋วเมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพลิดเพลินอย่างสุดคุ้มในเกียวโต ด้วยเซ็ตที่มีตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่นพิเศษ! *ภาพทั้งหมดนใี้ ช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น *เนื้อหาที่เผยแพร่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2024 *ราคาสำหรับเซ็ตที่มี "ตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่นพิเศษ (ท่าอากาศยานคันไซ → เกียวโต)" เพลิดเพลินอย่างสุดคุ้มในเกียวโต ด้วยเซ็ตที่มีตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่นพิเศษ! *ภาพทั้งหมดนใี้ ช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น *เนื้อหาที่เผยแพร่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2024 *ราคาสำหรับเซ็ตที่มี "ตั๋วฮารุกะเที่ยวเดียว รุ่นพิเศษ (ท่าอากาศยานคันไซ → เกียวโต)"

 • ❶Kyoto Railway Museum & KYOTO AQUARIUM

  ราคาเซ็ต รวมตั๋ว Special offer for a set of admission tickets to the Kyoto Railway Museum and Kyoto Aquarium! 5,160เยน ราคาเซ็ต รวมตั๋ว Special offer for a set of admission tickets to the Kyoto Railway Museum and Kyoto Aquarium! 5,160เยน

  <พิพิธภัณฑ์รถไฟขนาดใหญ่สำหรับผู้ชื่นชอบรถไฟ> + Kyoto Aquarium <พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอันเป็นที่พำนักของอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติอย่างซาลาแมนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่น ซึ่งจัดแสดงตามแนวคิด “ชีวิตริมฝั่งอันเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ”>

  โปรดแสดง QR code เพื่อแลกรับตั๋วเมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

* หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศบางรายที่กำหนด

ข้อเสนอตั๋วและบัตรโดยสารประเภท Pass