1 ปฏิทินวันเดินรถ

"วันเสาร์จะมีการเดินรถในเส้นทางรถไฟสาย Johana ส่วนวันอาทิตย์จะมีการเดินรถในเส้นทางรถไฟสาย Himi"

January. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December. 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January. 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February. 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2 ตารางเวลาเดินรถ

สาย Johana (วันเสาร์) Takaoka/Shin-Takaoka ⇒ Johana

Johana ⇒ Shin-Takaoka /Takaoka

สาย Himi (วันอาทิตย์) Shin-Takaoka/Takaoka ⇒ Himi

Himi ⇒ Takaoka/Shin-Takaoka

* รถไฟ Belles montagnes et mer หมายเลข 1 กับหมายเลข 3 จะสับเปลี่ยนกันที่สถานีรถไฟ Takaoka * Belles montagnes et mer หมายเลข 1 จะเริ่มต้นจากสถานี Tonami * รถไฟ Belles montagnes et mer หมายเลข 4 จะให้บริการถึงแค่สถานีรถไฟ Takaoka * อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความล่าช้าของการเดินรถไฟหรือหยุดให้บริการ