พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย พนักงานทุกคนล้างมือและกลั้วคออยู่เป็นประจำ

1. การระบายอากาศ

Inside the cabin

ถ่ายเทอากาศโดยเครื่องปรับอากาศหรือการเปิด

Waiting room at the station At the hotel Entrance at the store shopping center Kobe LivWaiting room at the station At the hotel Entrance at the store shopping center Kobe Liv

2. การฆ่าเชื้อ

ทำความสะอาดเครื่องจำหน่ายตั๋วและราวจับบันไดเลื่อนอย่างถี่ถ้วน รวมถึงทำการฆ่าเชื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

At the station

Inside the train

Inside the
train

Inside the
bus

Inside the
rent-a-car

Inside the
ferry

At the Hotel

3. นจะมีการพ่นเคลือบฆ่าเชื้อ

เคลือบพื้นผิวภายในขบวนรถด้วยการสเปรย์สารต้านไวรัสที่มีผลระยะยาว

Inside the train

Elevator at the station

4. ติดตั้งแผ่นใสป้องกันการติดเชื้อ

ติดตั้งม่านพลาสติกที่บริเวณประตูตรวจตั๋วและเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

At the station

At the Hotel

Inside the bus

At the information counter

OSAKA STATION CITY Kyoto Station BuildingOSAKA STATION CITY Kyoto Station Building

At the counter

Crosta Shin-Osaka Travel Service Center Shin-Osaka Miyajima Ferry JR KYOTO ISETANCrosta Shin-Osaka Travel Service Center Shin-Osaka Miyajima Ferry JR KYOTO ISETAN

At the restaurant

Kyoto Ramen Koji arde! SHIN-OSAKA EKI MARCHÉ SHIN-OSAKA ekieKyoto Ramen Koji arde! SHIN-OSAKA EKI MARCHÉ SHIN-OSAKA ekie

Preventive Measures | Coronavirus (COVID-19) | Travel Japan | JNTO

Request to customers