แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

โรงแรม VISCHIO AMAGASAKI

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

โรงแรม VISCHIO AMAGASAKI เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ JR AMAGASAKI ท่านสามารถเดินทางไปยังเมืองใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวใน Kansai ได้อย่างสะดวก และสามารถใช้บริการได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ธุรกิจ, ท่องเที่ยวและอื่น ๆ ห้องอาหารของโรงแรม "WEST RIVER" รอให้บริการอาหารรสชาติอร่อยตั้งแต่อาหารเช้า อาหารกลางวันจนถึงอาหารเย็น รวมทั้งมีเบียร์, ไวน์และขนมหวานที่ภูมิใจนำเสนอ หากมีโอกาส โปรดใช้บริการโรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักสำหรับการเดินทางในเขตเมือง Kyoto Osaka และ Kobe

  • Moderate Single 20 m2

  • Standard Twin 20 m2

  • Café & Restaurant West River

  • Café & Restaurant West River

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สิทธิพิเศษ

ผู้ที่มี JR-WEST RAIL PASSจะได้รับส่วนลดสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหารภายในโรงแรม 10%

<วันหมดอายุ 31 มีนาคม 2021>

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน
วันปิดทำการ
เปิดทุกวัน
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี ×
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ ×
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริการส่งของบริการส่งของ
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา ○ (แผนกต้อนรับส่วนหน้า ・ภาษาอังกฤษ)
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA ×