แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

ALBi

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

ALBi อยู่ติดกับประตู Sakurabashi ของสถานีรถไฟ JR Osaka แบ่งออกเป็น 2 โซนคือ โซนแฟชั่น และ โซนเอาท์ดอร์ เป็นห้างที่รวมเอาแฟชั่นใหม่ล่าสุดและแบรนด์ เอาท์ดอร์ชั้นนำไว้ด้วยกัน

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สิทธิพิเศษ

แต่ละร้านค้ามีสิทธิประโยชน์มากมาย

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
11.00 น. - 21.00 น.
<เอาท์ดอร์ (Outdoor)> 11.00 น. - 21.00 น.
<แฟชั่น (Fashion)> 10.00 น. - 21.00 น.
วันปิดทำการ
หยุดไม่แน่นนอน
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi ×
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ (ยกเว้นบางที่ )
ปลอดภาษีปลอดภาษี (ยกเว้นบางที่ )
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ×
บริการส่งของบริการส่งของ ×
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา ×
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA (เฉพาะบางที่)