แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

VIERRA นารา

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

ศูนย์การค้าใต้รางรถไฟสถานีรถไฟ JR NARA ข้างในอาคารมีการออกแบบทั้งความงดงามของกรุงเก่าที่พรรณนาใน Manyoshu และบรรยากาศของ Naramachi ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ซึ่งเป็นอาคารที่เหมาะสมกับประตูเข้าเส้นทาง Yamato ของ Nara นอกจากร้านของฝากจาก Nara ยังมีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ซุเปอร์มาร์เก็ต ร้าน100 เยน ต้อนรับทุกท่านมาเยือน

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
< ร้านขายสินค้า > 10.00 น. - 21.00 น.
*ช่วงเวลาเปิดปิดแตกต่างกันแต่ละร้านค้า
< ร้านทานอาหาร > แตกต่างกันแต่ละแห่ง
วันปิดทำการ
< ร้านขายสินค้า > เปิดทุกวัน
< ร้านทานอาหาร > แตกต่างกันแต่ละแห่ง
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi ×
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ○(เฉพาะบางที่)
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ×
ปลอดภาษีปลอดภาษี ○(เฉพาะบางที่)
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ ×
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ×
บริการส่งของบริการส่งของ ○(เฉพาะบางที่)
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา ×
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA