แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

ถนนสายร้านอาหารญี่ปุ่น ณ โรงละครเกียวโต

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์

วันปิดทำการ
เปิดทุกวัน
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี ×
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA