แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

Prism Fukui

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

PRISM FUKUI คือศูนย์การค้าเชื่อมตรงกับสถานี Fukui เน้นของที่ระลึก อาหาร Take out และใช้ในชีวิตประจำวัน "โซนของที่ระลึก" มีร้านภูมิใจสินค้าขึ้นชื่อ Fukui "Habutae Mochi" หรือร้านผลผลิตชายหาด Echizen เหล้าพื้นบ้าน สินค้าศิลปหัตถกรรม ฯลฯที่ร้านอาหาร ท่านสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่ใช้ผลผลิตพื้นเมืองของจังหวัดฟุกุอิ และอาหารพื้นบ้าน เช่น "Source Katsudon" ฯลฯ

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ

ปริซึม 1

< โซนของฝาก/ของที่ระลึก > 8.30 น. - 19.00 น.
< ร้านอาหาร > 11.00 น. - 22.00 น. (ขึ้นอยู่กับร้านค้า)
ปริซึม 2 10.00 น. - 22.00 น. (ขึ้นอยู่กับร้านค้า)
ซูเปอร์ 10.00 น. - 20.00 น.
วันปิดทำการ
เปิดทุกวัน
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi ×
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี ×
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ ×
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ×
บริการส่งของบริการส่งของ
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา × (มีบริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์)
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA