แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

MARIER TOYAMA

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

ศูนย์การค้าที่อยู่หน้าสถานีรถไฟ Toyama ซึ่งเป็นที่รักของลูกค้าพื้นที่นั้น เพราะมีสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครบถ้วน เช่น เสื้อผ้า ของใช้ ของกิน รวมทั้งร้านอาหารอีกด้วย

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
< ชั้น 1 - ชั้น 5 ช้อปปิ้ง > 10.00 น. - 20.00 น.
< ชั้น 6 Restaurant & Cafe > 11.00 น. - 23.00 น.

*ขึ้นอยู่กับร้านค้า

ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี ○ (เฉพาะบางที่)
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ×
บริการส่งของบริการส่งของ ×
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา ×
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA ○ (เฉพาะบางที่)