แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

Kanazawa Hyakubangai

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

Kanazawa Hyakubangai เป็นศูนย์การค้าในสถานีรถไฟที่ประกอบไปด้วยโซน 3 โซน อันได้แก่ “Anto” “Rinto” และ “Anto Nishi” หากเข้าไปในโซน “Anto” คุณจะพบกับร้านขายสินค้าท้องถิ่นของ Kanazawa ที่จำหน่ายขนมญี่ปุ่น ของป่าของทะเล เหล้าท้องถิ่น และงานศิลปหัตถกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจะทำให้คุณสัมผัสรสชาติอาหารต่างๆที่หาทานได้เฉพาะใน Kanazawa เท่านั้น เช่น อาหารพื้นเมือง และของป่าของทะเลตามฤดูกาลที่เก็บมาสดๆใหม่ๆ โซนถัดมาที่เรียกว่า “Rinto” นั้นถือเป็นแหล่งแฟชั่นของ Kanazawa เนื่องจากเป็นโซนที่จำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีร้านที่ขายเครื่องสำอาง เครื่องประดับ ของใช้จิปาถะ และผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ด้วยเช่นกัน ส่วนโซน “Anto Nishi” ที่เป็นโซนชีวิตประจำวันทั่วไปนั้นก็มีทั้งร้านอาหารเครื่องดื่ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา รวมไปถึงโรงแรม

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
Anto < ช้อปปิ้ง > 8.30 น. - 20.00 น.
Anto < ร้านอาหาร > 11.00 น. - 22.00 น.
Rinto 10.00 น. - 20.00 น.
Antoตะวันตก 7.00 น. - 23.00 น.
*บางส่วนเปิดตั้งแต่ 6.00 น.

*ขึ้นอยู่กับร้านค้า

ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี ○ (25 ร้านค้า)
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริการส่งของบริการส่งของ ○ (เฉพาะส่งถึงปลายทางในญี่ปุ่น)
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา × (มีบริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์)
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA