แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟ

CREST

*Information is current as of 03/31/2020. (MM/DD/YYYY)

ศูนย์การค้าที่มีซูเปอร์มาร์เก็ต ดำเนินกิจการจนถึง 22.00 น. เป็นศูนย์กลาง แม้ขนาดเล็กแต่เน้นการให้บริการที่ดี และซื้อสะดวก มีสินค้าคุณภาพชั้นสูงครบครัน มีทางเชื่อมกับศูนย์การค้าบริเวณใกล้เคียง พิพิธภัณฑ์ Yamato และอาคาร Tetsuno Kujira สามารถเดินเล่นได้ตามสบาย

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
9.00 น. - 20.00 น.
< ซุปเปอร์มาร์เก็ต > 9.00 น. - 22.00 น.

*นอกจากซูเปอร์มาร์เก็ต ยังมีร้านที่เวลาเปิดแตกต่างกัน

วันปิดทำการ
เปิดทุกวัน
*ยกเว้นวันปีใหม่
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi ×
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี ○ (เฉพาะบางที่)
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ ×
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ×
บริการส่งของบริการส่งของ ×
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา ×
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA ×