แนะนำการท่องเที่ยวในเขตญี่ปุ่นตะวันตก

  • JR-WEST

แหล่งช็อปปิ้งและของอร่อย เขต HIROSHIMA

ASSE

*Information is current as of 05/31/2016. (MM/DD/YYYY)

ศูนย์การค้าเชื่อมตรงกับสถานี Hiroshima ซื้อได้ทุกอย่างตั้งแต่ เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก และบริการต่างๆ สามารถลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อของ Hiroshima ได้ ยังมีของที่ระลึก เช่น แปรง Kumano fude ที่เป็นศิลปหัตถกรรมของญี่ปุ่น และขนมขึ้นชื่อ Hiroshima Momiji manju อีกด้วย

Kutsushitaya ร้านถุงเท้า

แปรง Kumano fude

Starbucks

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ร้านค้าแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ
< ชั้น 3 - ชั้น 5 ขายผลิตภัณฑ์ >10.00 น. - 21.00 น.
< ชั้น 1 ของที่ระลึกฮิโรชิมา > 8.00 น. - 20.00 น.
< ชั้น B1 อาหาร > 7.00 น. - 23.00 น.
< ชั้น 2 / ชั้น 6 ร้านอาหาร >11.00 น. - 23.00 น.

* ช่วงเวลาเปิดปิดแตกต่างกันแต่ละร้านค้า

วันปิดทำการ
ไม่ได้กำหนดวันหยุดประจำ
ข้อมูลสถานที่ต่างๆ
จุดให้บริการ Wi-Fiจุดให้บริการ Wi-Fi○ (ยกเว้นบางที่)
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ปลอดภาษีปลอดภาษี○ (ยกเว้นบางที่)
แผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศแผนที่ชั้นต่างๆฉบับภาษาต่างประเทศ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา×
บริการส่งของบริการส่งของ○ (เฉพาะส่งถึงปลายทางในญี่ปุ่น)
บริการล่ามแปลภาษาบริการล่ามแปลภาษา×
การใช้บัตร ICOCAการใช้บัตร ICOCA○ (ยกเว้นบางที่)

เว็บไซต์ทางการ

สารบัญ เขต HIROSHIMA

แหล่งช็อปปิ้งและของอร่อย เขต HIROSHIMA