Saiyu Kiko

รื่นรมย์ใจในญี่ปุ่นตะวันตก

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2020

เที่ยวทั่วพื้นที่เซโตอุจิ!
รวมตั๋วขึ้นรถบัสและเรือไว้แล้ว!
ใช้ Setouchi Area Pass สุดคุ้มได้!!

ราคาและระยะเวลา

ช่วงเวลาจำหน่าย
ตลอดทั้งปี
ช่วงเวลาใช้งาน
ตลอดทั้งปี
有効期間
ใช้ได้ 7 วัน
ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย
การท่องเที่ยวของต่างประเทศ
ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย
JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
ซื้อจากสถานีรถไฟ ของ JR(เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว)
ผู้ใหญ่ คนละ 19,000 เยน 20,500 เยน 21,000 เยน
เด็ก คนละ 9,500 เยน 10,250 เยน 10,500 เยน

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน

 • โปรดรับทราบด้วยว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วและ วิธีการจอง / รับตั๋วตามความเหมาะสม
 • ท่านต้องใช้หนังสือเดินทาง หมายเลขการจอง รหัสประจำตัว (Identification Number) และบัตรเครดิตในการรับ Pass ที่จองผ่านหน้าเว็บไซต์ JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • * รหัสประจำตัว (Identification Number) ตนคือตัวเลข 4 หลักที่คุณตั้งค่าไว้
 • นอกจาก Setouchi Area Pass คุณยังสามารถจองตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (สำหรับรถไฟไม่เกิน 6 คัน) ผ่านหน้าเว็บไซต์ JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้
  • * หากซื้อ Pass จากตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศ กรุณาจองตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า ณ สถานที่จำหน่ายหลังจากเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น
 • - ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 12 ปี ณ ตอนออกใบแลกตั๋วหรือตอนซื้อตั๋ว Rail Pass
 • - เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ตอนออกใบแลกตั๋วหรือตอนซื้อตั๋ว Rail Pass
  • * ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี
  • * หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
  • * เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี
  • * หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
   • 1. เมื่อเด็กเล็กที่ท่านพามาจะใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
   • 2. เมื่อเด็กเล็กจะเดินทางด้วยตัวเอง

เขตพื้นที่ที่ให้บริการ

 • * ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงจุดขึ้นรถโดยสาร จุดขึ้นเรือข้ามฟาก และแผนที่เส้นทางเดินรถของรถรางได้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หน้านี้
 • ・ ตั๋ว Setouchi Area Pass จะทำให้ท่านสามารถใช้บริการยานพาหนะต่างๆในเขตพื้นที่ให้บริการที่ระบุบนแผนที่ได้อย่างไม่จำกัดครั้ง
 • ・ รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
  • - ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Shin-Osaka ⇔ Hakata) ได้ ท่านสามารถใช้ Pass ในการขึ้นรถไฟ Hello Kitty Shinkansen ได้
  • - ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟประเภท Limited Express (HARUKA, SHIOKAZE, NAMPU ฯลฯ)
  • - ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟ Rapid Service Marine Liner และรถไฟประเภท Local Service (รวมถึงรถไฟประเภท Special Rapid และ Rapid Service) ของ JR-WEST กับ JR-SHIKOKU ได้
 • * รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
  • - รถไฟหัวกระสุน "TOKAIDO SHINKANSEN" (Shin-Osaka⇔Tokyo)
  • - รถไฟหัวกระสุน "KYUSHU SHINKANSEN" (Hakata⇔Kagoshima-Chuo)
  • - "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่าย

วิธีการซื้อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
Temporary visitor's visa

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างชาติ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับสถานภาพเป็น "短期滞在 (Temporary Visitor) "

* "短期滞在 (Temporary Visitor) " คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

- ไม่อนุญาตให้ลูกค้ารายบุคคลซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั๋วเดียวกันมากกว่าหนึ่งใบในช่วงเวลาการใช้งานเดียวกัน

การซื้อ Rail Pass

การซื้อใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ผ่านตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • ขั้นตอน 1. ซื้อ Exchange Order (MCO : Miscellaneous Charges Order หรือ E-TICKET) ณ สถานที่จำหน่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
 • ขั้นตอน 2. หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้แสดง MCO กับหนังสือเดินทาง ณ สถานที่แลกเปลี่ยน จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญลงในแบบฟอร์มและแลกเปลี่ยนเป็น Setouchi Area Pass

การจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION

 • ขั้นตอน 1. ทำการจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
  * คุณต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อทำการจอง ไม่สามารถชำระเงิน ณ สถานีรถไฟได้
 • ขั้นตอน 2. หลังจากเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้ใช้สิ่งดังต่อไปนี้ในการรับ Pass จากเครื่องจำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ
  • (1) ข้อมูลการจอง (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)
  • (2) หนังสือเดินทาง
  • * หนังสือเดินทางที่ท่านใช้ในการรับตั๋ว Rail Pass จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติต้องเป็นหนังสือเดินทางที่มีชิป IC หากหนังสือเดินทางของท่านไม่มีชิป IC ท่านต้องติดต่อขอรับตั๋ว Rail Pass ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  • * สถานีรถไฟที่ขอรับได้ : คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
ข้อควรระวัง
ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
• ราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามวันที่ซื้อ ไม่ใช่วันที่ทำการแลกเปลี่ยนหรือวันที่ใช้งาน

การซื้อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ JR-WEST หรือ JR-SHIKOKU

 • ขั้นตอน 1. หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญลงในแบบฟอร์มและแสดงสิ่งดังต่อไปนี้ ณ สถานที่จำหน่าย : หนังสือเดินทาง
 • ขั้นตอน 2. ซื้อ โดยชำระเงินด้วยเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต
ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • ・ บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ชำระเงินที่สถานีรถไฟของ JR-WEST หรือ JR-SHIKOKU ได้นั้นมีดังต่อไปนี้
  • * มีเพียงเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรในการชำระเงินได้

Credit CardPayment

การซื้อและการใช้งาน

 • ・ ท่านสามารถหาซื้อและใช้งานตั๋ว Rail Pass ได้ตลอดทั้งปี
 • ・ ท่านสามารถซื้อตั๋ว Rail Pass ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันแรกที่จะใช้บริการ
  • * ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
 • ・ ตั๋ว Rail Pass เป็นตั๋วที่ต้องใช้ติดต่อกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ・ ท่านสามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ในการขึ้นรถไฟได้ตั้งแต่เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป

การจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า

· ท่านสามารถจองตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้าได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ

* คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าจากเครื่องจำหน่ายตั๋วสีเขียว

* ตั้งแต่ครั้งที่ 7 เป็นต้นไปจะเป็นการจองผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้ตั๋ว Setouchi Area Pass ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

* กรณีที่ต้องใช้ตั๋วอื่นๆ เพิ่มด้วย ให้ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีรถไฟของ JR-WEST ก่อนใช้บริการ

รถไฟ รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด (Shin-Osaka ↔ Hakata)
* รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen"
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1 *2
รถไฟ รถไฟ Limited Express /
Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
เรือข้ามฟาก (Ferry)
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟแบบนอน ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
Miyajima Ferry
ตั๋วที่ใช้ *1 *1 *2  *3 *2*4 *5 *6
 • *1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *2 โปรดจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าก่อนโดยสารทุกครั้ง เมื่อคุณต้องการใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 สำหรับการจองหรือใช้บริการ "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 • *5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
 • *6 ใช้บริการได้เฉพาะเรือ JR-WEST Miyajima Ferry
รถไฟ รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" ในพื้นที่ที่กำหนด (Shin-Osaka ↔ Hakata)
* รวมถึงรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen"
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า) ตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1 *2
รถไฟ รถไฟ Limited Express /
Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟแบบนอน ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
ตั๋วที่ใช้ *1 *1 *2
รถไฟ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services /
Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
เรือข้ามฟาก (Ferry)
ประเภท ตู้รถไฟชั้น First Class (Green Car) ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า)
ตู้รถไฟธรรมดา
(ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า)
Miyajima Ferry
ตั๋วที่ใช้ *3 *2*4 *5 *6
 • *1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *2 โปรดจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าก่อนโดยสารทุกครั้ง เมื่อคุณต้องการใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
 • *3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • *4 สำหรับการจองหรือใช้บริการ "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 • *5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
 • *6 ใช้บริการได้เฉพาะเรือ JR-WEST Miyajima Ferry

การเปลี่ยน

 • ・ หลังจากซื้อตั๋วแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass และระยะเวลาในการใช้งานได้
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆเมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การขอคืนเงิน

 • ・ สถานที่ที่ท่านสามารถขอคืนเงินได้ : เฉพาะสถานที่ที่ออกตั๋ว Rail Pass หรือสถานที่ที่ท่านแลกตั๋ว Rail Pass เท่านั้น
 • ・ จำนวนเงินที่ท่านจะได้คืน : ราคาขายหักลบกับค่าดำเนินการ (10% ของราคาขาย : 220 เยนเป็นอย่างต่ำต่อตั๋ว Rail Pass 1 ใบ)
 • ・ หากท่านเริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass ไปแล้วหรือตั๋วหมดอายุแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ・ ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ไม่มีรถให้ใช้บริการ เกิดความล่าช้า หรือมีปัญหาอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
 • ・ * กรณีที่แลก MCO หรือ E-Ticket เป็นตั๋วไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆเมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ・ มีเพียงเจ้าของตั๋ว Rail Pass เท่านั้นที่สามารถใช้งานตั๋วดังกล่าวได้
 • ・ เวลาที่ใช้ตั๋ว Rail Pass ท่านต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวและต้องแสดงให้พนักงานของ JR ได้เห็นเมื่อพนักงานขอดู
 • ・ หากตั๋ว Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย พนักงานจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ให้แก่ท่านได้
 • ・ เงื่อนไขในการใช้งานตั๋ว Rail Pass จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขในการขนส่งของ JR-WEST กับ JR-SHIKOKU และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • ・ เงื่อนไขในการใช้งานใบแลกตั๋วจะถูกกำหนดตามข้อกำหนดและข้อตกลงของบริษัทที่ออกใบแลกตั๋ว
 • ・ หากพบว่าเงื่อนไขในการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ・ ข้อมูลที่ปรากฏ [รวมถึงราคา] (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2020) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

รื่นรมย์ใจในญี่ปุ่นตะวันตก
วิธีการเดินทางต่อเนื่องภายในพื้นที่ที่ใช้ได้ไม่จำกัด

※สำหรับวันและเวลาในการเดินรถบัส กรุณาสอบถามผู้ให้บริการรถบัสแต่ละแห่ง

 • facebook
 • Twitter
 • LINE