Saiyu Kiko

รื่นรมย์ใจในญี่ปุ่นตะวันตก

เที่ยวทั่วพื้นที่เซโตอุจิ!
รวมตั๋วขึ้นรถบัสและเรือไว้แล้ว!
ใช้ Setouchi Area Pass สุดคุ้มได้!!

ราคาและระยะเวลา

ช่วงเวลาจำหน่าย
ตลอดทั้งปี
ช่วงเวลาใช้งาน
ตลอดทั้งปี
有効期間
ใช้ได้ 5 วัน
ราคาจำหน่ายในต่างประเทศ เมื่อซื้อตั๋วผ่าน
JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
ราคาจำหน่ายภายในประเทศ
ผู้ใหญ่ คนละ 17,310 เยน 18,130 เยน 18,330 เยน
เด็ก คนละ 8,650 เยน 9,060 เยน 9,160 เยน

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน

 • ราคาตั๋วและวิธีการจอง / รับตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดรับทราบเอาไว้ล่วงหน้าด้วย
 • โปรดทราบไว้ด้วยว่าในการรับหรือซื้อตั๋ว Rail Pass ที่จองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ท่านต้องใช้หนังสือเดินทาง หมายเลขการจอง (Reservation Number) หมายเลขยืนยันตัวตน (Authentication Number) และ/หรือ บัตรเครดิต คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • - ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 12 ปี ณ ตอนออกใบแลกตั๋วหรือตอนซื้อตั๋ว Rail Pass
 • - เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ตอนออกใบแลกตั๋วหรือตอนซื้อตั๋ว Rail Pass
  • * ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี
  • * หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
  • * เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี
  • * หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
   • 1. เมื่อเด็กเล็กที่ท่านพามาจะใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
   • 2. เมื่อเด็กเล็กจะเดินทางด้วยตัวเอง

เขตพื้นที่ที่ให้บริการ

* ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงจุดขึ้นรถโดยสาร จุดขึ้นเรือข้ามฟาก และแผนที่เส้นทางเดินรถของรถรางได้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หน้านี้

 • ・ ตั๋ว Setouchi Area Pass จะทำให้ท่านสามารถใช้บริการยานพาหนะต่างๆในเขตพื้นที่ให้บริการที่ระบุบนแผนที่ได้อย่างไม่จำกัดครั้ง
 • ・ รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
  • - ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า (Non-reserved seat) ของรถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Shin-Osaka⇔Hakata)
   ・ท่านสามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ดังกล่าวเพื่อนั่งที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า (Non-reserved seat) ของรถไฟ "Hello Kitty Shinkansen" ได้
  • - ที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า (Non-reserved seat) ของรถไฟ Express Train เช่น HARUKA, SHIOKAZE, ISHIZUCHI, NAMPU ฯลฯ
  • - รถไฟ Special Rapid Services, Rapid Services, Local Train ของ JR-WEST และ JR-SHIKOKU ในเส้นทางสายธรรมดาที่ไม่ใช่รถไฟชินคันเซ็น
 • * หากท่านต้องการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved seat) กรุณาซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้าของรถไฟด่วนพิเศษ (Limited Express Reserved Seat Ticket) ณ ที่จำหน่ายตั๋วของ JR-WEST หรือ JR-SHIKOKU หรือสถานที่อื่นๆก่อนใช้บริการ
 • * รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
  • - รถไฟหัวกระสุน "TOKAIDO SHINKANSEN" (Shin-Osaka⇔Tokyo)
  • - รถไฟหัวกระสุน "KYUSHU SHINKANSEN" (Hakata⇔Kagoshima-Chuo)

วิธีการซื้อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass
Temporary visitor's visa

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลต่างชาติ

※外国での永住権を持っているお客様を含め、日本国籍のお客様は使用できません。

- ผู้ใช้ตั๋ว Rail Pass จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับสถานภาพเป็น “Temporary Visitor”

*"Temporary Visitor" คือสถานภาพการพำนักที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

วิธีการซื้อ

การซื้อใบแลกตั๋ว (Exchange Order) ผ่านตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • ขั้นตอนที่ 1. ซื้อใบแลกตั๋ว (MCO : Miscellaneous Charges Order) ณ ที่จำหน่ายตั๋วในต่างประเทศ
 • ขั้นตอนที่ 2. เมื่อท่านเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้นำเอาใบ MCO (หรือ E-Ticket) กับหนังสือเดินทางไปแสดงที่จุดแลกตั๋ว จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆในเอกสารแลกตั๋วเพื่อรับ Setouchi Area Pass
  • * จุดแลกเปลี่ยนใบ MCO เป็นตั๋ว :

   JR-WEST  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   สถานีรถไฟ Takamatsu และสถานีรถไฟ Matsuyama ของ JR-SHIKOKU

  • * กรณีที่แลกใบ MCO เป็นตั๋วไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)

การจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION

 • ขั้นตอนที่ 1. ทำการจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION
  * ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อทำการจองหรือชำระเงินที่สถานีรถไฟก็ได้
 • ขั้นตอนที่ 2. เมื่อท่านเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นแล้ว ท่านสามารถรับตั๋ว Rail Pass ได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟโดยใช้สิ่งที่ระบุดังต่อไปนี้
  • (1) ข้อมูลการจองตั๋ว (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)
  • (2) หนังสือเดินทาง
  • * หนังสือเดินทางที่ท่านใช้ในการรับตั๋ว Rail Pass จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติต้องเป็นหนังสือเดินทางที่มีชิป IC หากหนังสือเดินทางของท่านไม่มีชิป IC ท่านต้องติดต่อขอรับตั๋ว Rail Pass ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  • * * สถานีรถไฟที่รับตั๋วได้ :

   JR-WEST  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   สถานีรถไฟ Takamatsu และสถานีรถไฟ Matsuyama ของ JR-SHIKOKU

 • ขั้นตอนที่ 3. ชำระค่าตั๋ว Setouchi Area Pass ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตหากท่านเลือกชำระเงินที่สถานีรถไฟ
ข้อควรระวัง
ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
*[ข้อควรระวัง] การจอง/เปลี่ยนตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ในช่วงวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2019 จะมีข้อจำกัดบางส่วน อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วตามการปรับอัตราภาษีผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ดูรายละเอียดได้ที่นี่

การซื้อตั๋ว ณ ที่จำหน่ายของ JR-WEST และ JR-SHIKOKU

 • ขั้นตอนที่ 1. เมื่อท่านเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้กรอกข้อมูลต่างๆในเอกสารพร้อมกับแสดงสิ่งที่ระบุดังต่อไปนี้ ณ ที่จำหน่ายตั๋ว : หนังสือเดินทาง
 • ขั้นตอนที่ 2. ซื้อตั๋ว Setouchi Area Pass ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • ・ บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ชำระเงินที่สถานีรถไฟของ JR-WEST หรือ JR-SHIKOKU ได้นั้นมีดังต่อไปนี้
  • * มีเพียงเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรในการชำระเงินได้

Credit CardPayment

การซื้อและการใช้งาน

 • ・ ท่านสามารถหาซื้อและใช้งานตั๋ว Rail Pass ได้ตลอดทั้งปี
 • ・ ท่านสามารถซื้อตั๋ว Rail Pass ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันแรกที่จะใช้บริการ
  • * ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
 • ・ ตั๋ว Rail Pass เป็นตั๋วที่ต้องใช้ติดต่อกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ・ ท่านสามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ในการขึ้นรถไฟได้ตั้งแต่เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป

การใช้บริการรถไฟ

 • ใช้ตั๋ว Setouchi Area Pass ได้
 • ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
  * คุณสามารถตั๋วพิเศษได้ที่สถานีรถไฟของ JR-WEST หรือ JR-SHIKOKU ก่อนใช้บริการ
รถไฟ รถไฟหัวกระสุน “SANYO SHINKANSEN” ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ (Shin-Osaka⇔Hakata)* รวมถึงรถไฟ “Hello Kitty Shinkansen”
ประเภท รถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบจองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบห้องส่วนตัว
ตั๋วที่ใช้ *1 *2  *2
รถไฟ รถไฟ Limited Express / Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services / Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท รถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) / รถไฟตู้นอน รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบจองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบจองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองล่วงหน้า
ตั๋วที่ใช้ *1 *2  *3 *4 *5
 • * 1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 2 ต้องซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) สำหรับ Local Services เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
รถไฟ รถไฟหัวกระสุน “SANYO SHINKANSEN” ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ (Shin-Osaka⇔Hakata)* รวมถึงรถไฟ “Hello Kitty Shinkansen”
ประเภท รถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบจองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบห้องส่วนตัว
ตั๋วที่ใช้ *1 *2  *2
รถไฟ รถไฟ Limited Express / Express Train ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท รถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) / รถไฟตู้นอน รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบจองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองล่วงหน้า
ตั๋วที่ใช้ *1 *2
รถไฟ รถไฟ Special Rapid Services / Rapid Services / Local Services ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ
ประเภท รถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบจองล่วงหน้า รถไฟประเภทที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองล่วงหน้า
ตั๋วที่ใช้ *3 *4 *5
 • * 1 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 2 ต้องซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 3 ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car) สำหรับ Local Services เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 4 ต้องซื้อตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • * 5 ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner

การเปลี่ยน

 • ・ หลังจากซื้อตั๋วแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass และระยะเวลาในการใช้งานได้
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆเมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การขอคืนเงิน

 • ・ สถานที่ที่ท่านสามารถขอคืนเงินได้ : เฉพาะสถานที่ที่ออกตั๋ว Rail Pass หรือสถานที่ที่ท่านแลกตั๋ว Rail Pass เท่านั้น
 • ・ จำนวนเงินที่ท่านจะได้คืน : ราคาขายหักลบกับค่าดำเนินการ (10% ของราคาขาย : 220 เยนเป็นอย่างต่ำต่อตั๋ว Rail Pass 1 ใบ)
 • ・ หากท่านเริ่มใช้ตั๋ว Rail Pass ไปแล้วหรือตั๋วหมดอายุแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ・ ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ไม่มีรถให้ใช้บริการ เกิดความล่าช้า หรือมีปัญหาอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
 • ・ * กรณีที่แลก MCO หรือ E-Ticket เป็นตั๋วไม่ได้ ท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่านซื้อในตอนแรก (* ต้องเสียค่าดำเนินการ)
 • ・ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามการจองรูปแบบต่างๆเมื่อท่านจองผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ・ มีเพียงเจ้าของตั๋ว Rail Pass เท่านั้นที่สามารถใช้งานตั๋วดังกล่าวได้
 • ・ เวลาที่ใช้ตั๋ว Rail Pass ท่านต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวและต้องแสดงให้พนักงานของ JR ได้เห็นเมื่อพนักงานขอดู
 • ・ ท่านจะไม่สามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ได้ หากตั๋วแม่เหล็กหลุดออกจากสมุด Rail Pass Book
 • ・ หากตั๋ว Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย พนักงานจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ให้แก่ท่านได้
 • ・ เงื่อนไขในการใช้งานตั๋ว Rail Pass จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขในการขนส่งของ JR-WEST กับ JR-SHIKOKU และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • ・ เงื่อนไขในการใช้งานใบแลกตั๋วจะถูกกำหนดตามข้อกำหนดและข้อตกลงของบริษัทที่ออกใบแลกตั๋ว
 • ・ หากพบว่าเงื่อนไขในการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ・ ข้อมูลที่ปรากฏ [รวมถึงราคา] (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2019) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

[ประกาศ] เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟ Sanyo Shinkansen

 • ・ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป หากผู้โดยสารต้องการนำเอาสัมภาระที่มีขนาดทั้ง 3 ด้าน (กว้าง x ยาว x สูง) เกิน 160 ซม. แต่ไม่เกิน 250 ซม. (“สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ”) เข้าไปในรถไฟ Sanyo Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องสำรอง “ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ” เอาไว้ล่วงหน้าก่อนใช้บริการรถไฟ ผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษจำเป็นต้องใช้ตั๋วโดยสารและตั๋ว JR-WEST RAIL PASS ประเภทที่นั่งแบบจองล่วงหน้าในการเดินทาง หากใช้ตั๋ว JR-WEST RAIL PASS ประเภทที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าและต้องการนำเอาสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรถไฟ Shinkansen ผู้โดยสารจะต้องซื้อ “ตั๋วเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type” ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟหลักของ JR West อีกใบด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในสถานีรถไฟ
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับ “ตั๋วเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษสำหรับการเดินทางแบบ Free Type”
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

รื่นรมย์ใจในญี่ปุ่นตะวันตก
วิธีการเดินทางต่อเนื่องภายในพื้นที่ที่ใช้ได้ไม่จำกัด

※สำหรับวันและเวลาในการเดินรถบัส กรุณาสอบถามผู้ให้บริการรถบัสแต่ละแห่ง

 • facebook
 • Twitter
 • LINE