SKI Information

  • Chugoku Area - Tottori Daisen White Resort
  • Hokuriku Shinetsu Area - Nagano Shiga Kogen - Yakebitaiyama
  • Kansai Area - Shiga BIWAKO VALLEY
  • Hokuriku Shinetsu Area - Fukui Skijam Katsuyama
  • Kansai Area - Shiga Hakodateyama
  • Kansai Area - Hyogo Up Kannabe

Discover a majestic seasonal moment like
no other with JR-WEST.

SNOW RESORTS INFORMATION

Hokuriku・Shinetsu Area

Kansai Area

Chugoku Area