SKI Information

  • Chugoku Area - Tottori Daisen White Resort
  • Hokuriku Shinetsu Area - Fukui Skijam Katsuyama
  • Kansai Area - Shiga Hakodateyama
  • Hokuriku Shinetsu Area - Ishikawa Hakusan Ichirino Onsen Ski Resort

Discover a majestic seasonal moment like
no other with JR-WEST.

SNOW RESORTS INFORMATION
Toyama Nagano Ishikawa Fukui Shiga Hyogo Tottori Okayama Shimane Hiroshima
SNOW RESORTS INFORMATION
Hokuriku・Shinetsu Area Kansai Area Chugoku Area

Hokuriku・Shinetsu Area

Kansai Area

Chugoku Area